Η υγειονομική κρίση, ενίσχυσε τις αναμενόμενες μεταβολές σε επιμέρους τομείς της οικονομίας, ενώ σε ορισμένους άλλους διαμόρφωσε πρωτογενώς νέα δεδομένα.

Μια νέα κανονικότητα προβάλλεται, με έμφαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εργασία και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η βιομηχανία αντιμετώπισε το φαινόμενο της μείωσης ή εκμηδένισης παραγωγής, με αποτέλεσμα φαινόμενα απουσίας προϊόντων από τις αγορές.

Πρέπει να αλλάξουμε οπτική στην βιομηχανία.

Η χώρα μας πέρασε από δεκαετίες αποβιομηχάνισης. Η κρίση βοήθησε να κατανοήσουμε, ότι δεn μπορεί μόνο ο κλάδος των υπηρεσιών να στηρίξει μια οποιαδήποτε οικονομία. Η βιομηχανία είναι απαραίτητη και η εθνική προσπάθεια πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Στόχος δε μπορεί να είναι να φτάσουμε τους υπόλοιπους, αφού μέχρι να τους φτάσουμε, εκείνοι θα έχουν κάνει ένα νοητό άλμα και θα είμαστε και πάλι ουραγοί. Ιδανικό είναι ένα νοητό άλμα, προς την εποχή του μέλλοντος.

  • Πολιτικές ενσωμάτωσης εξειδικευμένου προσωπικού στη διαδικασία παραγωγής και παραγωγή νέων καινοτομιών.
  • Αλλαγές γραμμών παραγωγής και έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και τα digital twins που είναι το επόμενο στάδιο της βιομηχανίας

Εφοδιαστική αλυσίδα, – μεγάλα τα κενά.

Στη χώρα μας ως ποσοστό είμαστε πολύ πίσω έχοντας μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Ο κλάδος -σε παγκόσμιο επίπεδο- εμφάνισε αδυναμίες.

Σε μια παγκόσμια οικονομία όπου άνω του 60% των εξαγόμενων προϊόντων παράγονται στην Κίνα, οι αποθήκες και τα κέντρα διανομής, δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στους αιφνίδιους ρυθμούς μεταβολής εισροών – εκροών.

Απαιτείται επένδυση στη διαχείριση κρίσεων, στην αναζήτησή εναλλακτικών προμηθευτών για τις παγκόσμιες αλυσίδες, στον ανασχεδιασμό της μεταφοράς και στην διαχείριση των ηλεκτρονικών αγορών που είναι το μέλλον.

Παγκοσμίως και ακόμη περισσότερο στη χώρα μας είναι απαραίτητα τα μέτρα προς διευκόλυνση των επενδύσεων στον κλάδο αποθηκών και μεταφορικών εταιρειών.

Το λιανεμπόριο έχει αλλάξει εδώ και πολλά έτη με μεταβολή προς τις μεγάλες μονάδες.

Η τάση είναι προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα και η έμφαση πρέπει να δοθεί

  • στο ψηφιακό μάρκετινγκ,
  • την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα
  • συστήματα ERP και CRM

Οι αγορές on line έχουν πολλαπλασιάσει τον αντίκτυπο τους.

Πρέπει να προσαρμοστούμε.

Ο κόσμος αλλάζει, φροντίστε να ανέβετε στο τρένο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.