Τελικώς διανύουμε το 10ο έτος μια κρίσης η μιας νέας οικονομικής περιόδου;

Το ΑΕΠ κατακρημνίστηκε, επιχειρήσεις χτυπήθηκαν βάναυσα από ένα ‘τσουνάμι’ μείωσης κατανάλωσης, αύξησης επισφαλειών, μείωσης πίστωσης και παύσης χρηματοδοτήσεων.
Η ελληνική οικονομία είναι μια άλλη οικονομία και είμαστε σε μια νέα οικονομική περίοδο.
Όσες επιχειρήσεις κατανόησαν ότι όλα γύρω μας έχουν αλλάξει και εγκαίρως έκαναν τις ανάλογες δομικές μεταβολές βελτίωσαν τη βιωσιμότητα τους.
Παράλληλα αυτή η δύσκολη περίοδος μας βοήθησε αν μη τι άλλο να συναγάγουμε ορισμένα ασφαλή συμπεράσματα:

1. Η οργάνωση μετράει.
2. Η ρευστότητα είναι βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
3. Η επιχειρηματικότητα είναι η μαγεία της δημιουργίας, της καινοτομίας, της παραγωγικότητας.
4. Ο επιχειρηματίας οφείλει να είναι ο οραματιστής, ο έχων την ιδέα και ο αναλαμβάνων το ρίσκο.
5. Μπορείς και οφείλεις να διαμορφώνεις πηγές ροών από τον τρόπο λειτουργίας.
6. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν με τεχνοκρατικά κριτήρια.
7. Η βιωσιμότητα διασφαλίζεται από το ανθρώπινο δυναμικό. Από το οργανόγραμμα και από την
ύπαρξη αξιόλογων στελεχών.
8. Η οικονομική διεύθυνση είναι από τους κρισιμότερους παράγοντες ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΝ.
9. Η διασπορά αντικειμένου είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της μείωσης κατανάλωσης.
10. Η αγορά δεν είναι μόνο στο εσωτερικό της χώρας μας.

Η χρηματοδότηση δεν είναι θέσφατο αλλά μια επιχειρηματική επιλογή που πρέπει να αξιολογείται από την αποδοτικότητα της.

Η μόχλευση κεφαλαίων και η απόδοση αυτών πρέπει να είναι μέρος της ζωής μας και παράγοντας αξιολόγησης και επιλογής.

Η υποστήριξη της οικονομικής διεύθυνσης δεν είναι τελικά μια ακριβή η άπιαστη διαδικασία αρκεί να έχουμε την κατάλληλη επιχειρηματική παιδεία για να κατανοούμε αν είναι απαραίτητη.

Το brainstorming των στελεχών είναι πάντοτε ωφέλιμο στα πλαίσια της επιχειρηματικής απόφασης.

Η BSS παρέχει την υπηρεσία «Private Βusiness Consulting» συμμετέχοντας στην υποστήριξη επιχειρήσεων από το 2002, με σημαντικές επιτυχίες και συστατικές επιστολές.

Είναι δε μια επιχείρηση πιστοποιημένη για την επιχειρηματική της δράση από τον παγκόσμιο οργανισμό EFQM.

Παρέχουμε υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις στους τομείς management, χρηματοοικονομικής στρατηγικής και διεύθυνσης, λογιστικής εποπτείας, ανάπτυξης με την τιμολογιακή λογική «value for money».

Θα είναι χαρά μας να ανταλλάξουμε απόψεις μέσα από μια συνάντηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.