Από το 2015, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δρομολόγησε το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη και στην Έλλαδα έδω και ένα χρόνο δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ).

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και κινητοποιεί επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Διοικείται από τον όμιλο της ΕΤΕπ και τηρεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμά του για την κινητοποίηση συμπληρωματικών επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία μέχρι τα μέσα του 2018. Το ΕΤΣΕ παρέχει εγγυήσεις πρώτης ζημίας, κι έτσι η ΕΤΕπ μπόρεσε να επενδύσει σε περισσότερα έργα, και μάλιστα σε έργα υψηλότερου κινδύνου, αλλά και ταχύτερα απ’ ό,τι θα μπορούσε χωρίς το ΕΤΣΕ. Σε γενικές γραμμές, το ΕΤΣΕ δραστηριοποιείται ήδη σε 26 κράτη μέλη και, με βάση τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη εγκριθεί, αναμένεται να διαθέσει 100 δισ. ευρώ σε επενδύσεις. Μέχρι σήμερα, αυτές που έχουν επωφεληθεί ιδιαίτερα από το ΕΤΣΕ είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επίσης, για να ενθαρρύνουν την αύξηση των δραστηριοτήτων του ΕΤΣΕ στα κράτη μέλη όπου έχει περιορισμένη παρουσία, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θα δραστηριοποιηθούν εντατικότερα σε τοπικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ), μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα φέρνει σε επαφή Ευρωπαίους φορείς υλοποίησης έργων και επενδυτές από την ΕΕ και όλο τον κόσμο. Η πύλη αυτή θα αυξήσει την προβολή των έργων που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη.

Η ΕΠΕΕ με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) παρέχει τεχνική βοήθεια και εξατομικευμένες συμβουλές σε φορείς υλοποίησης έργων από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Ο κόμβος αυτός έχει ήδη ανταποκριθεί σε πάνω από 160 αιτήσεις.

Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη υπεγράφησαν ήδη 2 συμφωνίες: στις 9 Μαΐου υπεγράφη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και Procredit (δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 20 εκ. €) & στις 10 Μαΐου συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Creta Farms (δάνειο ύψους 15 εκ. €). Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων έχουν υποβληθεί πολλά έργα ελληνικού ενδιαφέροντος τα οποία μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ…

 

Τομείς Ένταξης στα επενδυτικά κεφάλαια Γιούνκερ:

 

Γνώση και Ψηφιακή Οικονομία         

 • Έρευνα, Ανάπτυξη και Οικονομία
 • Υποδομές ΤΠΕ και Ευρυζωνικών Δικτύων
 • Άλλες ψηφιακές υπηρεσίες

Ενέργεια

 • Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες ή συμβατικές πηγές
 • Ενεργειακή απόδοση
 • Υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας
 • Υποδομές φυσικού αερίου
 • Εξόρυξη και διύλιση καυσίμων
 • Ε&Α στον τομέα της ενέργειας

Μεταφορές

 • Διευρωπαϊκό δίκτυο
 • Πολυτροπικοί κόμβοι
 • Έργα αστικής κινητικότητας
 • Νέες τεχνολογίες και πιο καθαρές μεταφορές
 • Οχήματα και συστήματα μεταφορών

Κοινωνικές υποδομές και άλλα

 • Ανθρώπινο κεφάλαιο, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Υγεία
 • Κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας
 • Τουρισμός
 • Κοινωνικές υποδομές, κοινωνική οικονομία και οικονομία της αλληλεγγύης

Πόροι και Περιβάλλον

 • Φυσικοί πόροι
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, δασοκομία και βιοοικονομία
 • Αποδοτική χρήση των πόρων και προστασία του περιβάλλοντος, γαλάζια οικονομία
 • Κλιματική αλλαγή

Χρηματοδότηση ΜΜΕ και επιχειρήσεων Μεσάιας Κεφαλαιοποίησης

 

Προδιαγραφές Έργων για να γίνει δεκτό:

 • να είναι συνολικού κόστους τουλάχιστον 10 εκατ. Ευρώ
 • να εμπίπτει σε έναν από τους προκαθορισμένους τομείς υψηλής οικονομικής προστιθέμενης αξίας (οι φορείς μπορούν να επιλέξουν έως και δύο τομείς ανά έργο)
 • να ξεκινήσει το έργο εντός τριών ετών από την υποβολή
 • να υλοποιείται από νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με έδρα σε κράτος μέλος της ΕΕ
 • να είναι συμβατό με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

 

Η BSS ως αρωγός στα πλάνα επενδύσεων:

Η BSS, παρούσα από το 1998 στην χρηματοοικονομική αγορά, με έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη, είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με κύριο αντικείμενο και εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική διοίκηση & συμβουλευτική επιχειρήσεων.

 

Εγγυόμαστε πλήρως την Ποιότητα των υπηρεσιών μας και με Ειλικρίνεια καθοδηγούμαστε στην κατεύθυνση που επιθυμείτε, με οδηγό την ρευστότητα και την ορθή διαχείριση χρηματοοικονομικών & εμπορικών μεγεθών.

 

Με πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία σε χρηματοοικονομικές μελέτες, η BSS έχει έως σήμερα αναλάβει την δημιουργία και καταγραφή επιχειρησιάκων πλάνων (business plans) για ένα πολύ μεγάλο όγκο πελατών καθώς και τη διαχείρισή τους με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και funds εξωτερικού.

 

Αναφορικά με το πλαίσιο των επενδύσεων Γιούνκερ, μπορούμε να σας καλύψουμε απόλυτα:

 • στην διαμόρφωση του επιχειρησιακού πλάνου
 • στην δημιουργία της μελέτης σκοπιμότητας και όλου του χρηματοοικονομικού μοντέλου
 • στην εμπορική και χρηματοοικονομική διαπραγμάτευση του φακέλου με όλα τα funds και πιστωτικούς οργανισμούς καθώς και τη δημοσίευσή τους στην Ευρωπαική Πύλη Επενδύσεων
 • στην τελική αξιολόγηση, παρουσίαση και επαναδιαμόρφωση του πλάνου με όλο το πακέτο marketing που απατείται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

 

Μαζί συνεχίζουμε δυναμικά προς την ανάπτυξη της Ελληνικής επιχειρηματικότητας!

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.