Η ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων BSS | Building Solid Success, με δυναμική παρουσία από το 1998 στον Χρηματοοικονομικό τομέα, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για μόνιμη & πλήρη απασχόληση, για τα Κεντρικά της Γραφεία στην Αθήνα:

 

Σύμβουλος Επιδοτούμενων Έργων ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακός

(Κωδ. Θέσης: BSSAth0423)

 

Αναζητούμε έναν άνθρωπο οργανωτικό, υπεύθυνο, ο οποίος θα αναλάβει την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών & την υποβολή επενδυτικών προτάσεων για λογαριασμό πελατών στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, ΤΑΑ & των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Αρμοδιότητες:

 • Τη σύνταξη & υποβολή Επενδυτικών Προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, ΤΑΑ κ.λπ.)
 • Την τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων
 • Την εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans), Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στα Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί
 • Προϋπηρεσία άνω των 3 ετών, σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση ελληνικής & αγγλικής γλώσσας (προφορική & γραπτή επικοινωνία)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office) & εμπειρία χρήσης εφαρμογών ERP, CRM
 • Εμπειρία χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΠΣΚΕ
 • Προσαρμοστικότητα & Ομαδικό Πνεύμα
 • Ευελιξία στη διαχείριση πολλαπλών εργασιών υπό πίεση & ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, προθεσμιών
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογων προσόντων και εμπειρίας
 • Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

 

Εάν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο δυναμικό, σε μια από τις μεγαλύτερες και δυναμικά αναπτυσσόμενες Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων, με ηγετική θέση στον κλάδο της, σε μια θέση υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, με μεγάλες δυνατότητες επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης, τότε αυτή η θέση είναι για εσάς!

 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

 #BSSTeam, #Yourpathwaytosuccess

 

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η θέση, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας στο career@bssplus.gr, με τον αντίστοιχο κωδικό θέσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.