Η ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων BSS | Building Solid Success, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της με πλήρη απασχόληση και σύμβαση ενός έτους, για τα Κεντρικά της Γραφεία στην Αθήνα:

 

Personal Assistant to CEO

(Κωδ. Θέσης: BSSPAAth0624)

 

H BSS | Building Solid Success είναι μια κορυφαία Εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων επιχειρηματικών συμβουλών και στρατηγικών λύσεων σε ένα ευρύ φάσμα πελατών. Με μια ομάδα αφοσιωμένων επαγγελματιών, στοχεύουμε στην προώθηση της ανάπτυξης και της επιτυχίας των επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους. Αυτή τη στιγμή αναζητούμε ένα έμπειρο και δυναμικό άτομο για να ενταχθεί στην ομάδα μας ως Personal Assistant to CEO.

 

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση, συντονισμός και έλεγχος της ατζέντας του CEO
 • Επικοινωνία και συντονισμό συνεργατών
 • Προετοιμασία εγγράφων και Ομιλιών
 • Τήρηση αρχείου (φυσικού και ηλεκτρονικού)
 • Επικοινωνία της εταιρικής ταυτότητας, της κουλτούρας και των υπηρεσιών προς τους πελάτες
 • Υποστήριξη στη διαδικασία διαχείρισης συμβολαίων και οικονομικών καταστάσεων
 • Τήρηση διαδικασιών και προτύπων
 • Διοργάνωση των εσωτερικών και εξωτερικών συναντήσεων του CEO
 • Παροχή εκτελεστικής και διοικητικής υποστήριξης στον CEO
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς για την διεκπεραίωση εταιρικών ζητημάτων και θεμάτων
 • Διοργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών του CEO
 • Παρακολούθηση και ανταπόκριση στις εισερχόμενες επικοινωνίες στο γραφείο του CEO
 • Σύνταξη εκθέσεων και παρουσιάσεων υψηλής ποιότητας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ /TEI, Οικονομικών σπουδών / Διοίκησης Επιχειρήσεων ή αντίστοιχο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί
 • Άριστη γνώση ελληνικής & αγγλικής γλώσσας (προφορική & γραπτή επικοινωνία)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office – Word, Excel, PowerPoint)
 • Εμπειρία χρήσης ERP, CRM
 • Εμπειρία πέντε (5) ετών σε αντίστοιχη θέση μεγάλων/πολυεθνικών οργανισμών

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Άριστες ικανότητες οργάνωσης & διαχείρισης χρόνου
 • Άνεση στην επικοινωνία
 • Διάθεση συνεργασίας & ομαδικότητα
 • Αναλυτική ικανότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα
 • Εχεμύθεια & διακριτικότητα

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογων προσόντων και εμπειρίας
 • Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

 

Εάν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο δυναμικό, σε μια από τις μεγαλύτερες και δυναμικά αναπτυσσόμενες Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων, με ηγετική θέση στον κλάδο της, σε μια θέση υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, με μεγάλες δυνατότητες επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης, τότε αυτή η θέση είναι για εσάς!

 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 #BSSTeam, #Yourpathwaytosuccess

 

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η θέση, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας στο career@bssplus.gr, με τον αντίστοιχο κωδικό θέσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.