Η ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων BSS | Building Solid Success, με δυναμική παρουσία από το 1998 στον Χρηματοοικονομικό τομέα, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για μόνιμη & πλήρη απασχόληση, για τα Κεντρικά της Γραφεία στην Αθήνα:

Λογιστής/ Λογίστρια – Φοροτεχνικός (Senior Accountant)

(Κωδ. Θέσης: BSSSA0124)

Αρμοδιότητες

 • Εποπτεία λειτουργίας του εσωτερικού λογιστηρίου των πελατών
 • Επισκέψεις στην έδρα των πελατών, για παροχή λογιστικών, συμβουλευτικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών
 • Εξαγωγή των περιοδικών (μηνιαίων κλπ ) λογιστικών αποτελεσμάτων και παρουσίασή τους
 • Προετοιμασία Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμοί, Αποτελέσματα Χρήσης – Προσάρτημα)
 • Ανακοινώσεις σε ΓΕΜΗ, Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων
 • Έλεγχος και υποβολή των μηνιαίων & ετήσιων φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ, Intrastat, Listing, Φ.Ε, Ε3, παρακρατούμενοι φόροι κ.λπ.)
 • Πρακτικά επισκέψεων σε πελάτες , θέματα σε εξέλιξη και προς επίλυση και παρουσίαση σε μηνιαία συνάντηση με τον πελάτη. Ανάδειξη θεμάτων που χρήζουν ειδικού φορολογικού σχεδιασμού
 • Συμφωνίες λογαριασμών γενικής λογιστικής και συμφωνία υποσυστημάτων εμπορικής διαχείρισης και αποθήκης

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος/η Α.Ε.Ι. ή ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία άνω των 4 ετών, σε αντίστοιχη θέση, σε ελεγκτική εταιρεία ή λογιστικό γραφείο
 • Εμπειρία σε λογιστική παρακολούθηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, Ισολογισμούς, Αποθήκη, Φορολογικά θέματα
 • Άδεια άσκησης λογιστή φοροτεχνικού
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel), ERP προγραμμάτων
 • My Data
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Ευελιξία στη διαχείριση πολλαπλών εργασιών υπό πίεση, και ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, προθεσμιών και των εντολών της Διεύθυνσης

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & παροχών, ανάλογων προσόντων & εμπειρίας
 • Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση & προοπτικές εξέλιξης

 

Εάν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο δυναμικό, σε μια από τις μεγαλύτερες και δυναμικά αναπτυσσόμενες Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων, με ηγετική θέση στον κλάδο της, σε μια θέση υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, με μεγάλες δυνατότητες επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης, τότε αυτή η θέση είναι για εσάς!

 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

#BSSTeam, #Yourpathwaytosuccess

 

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η θέση, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας στο career@bssplus.gr.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.