Η ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων BSS | Building Solid Success, αφιερωμένη στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, αναζητά για λογαριασμό του πελάτη, κορυφαίας εταιρείας στον κλάδο της βιομηχανίας, Administration & Operations Manager, για μόνιμη & πλήρη απασχόληση, στα Κεντρικά του Γραφεία στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης.

Administration & Operations Manager

[Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης]

(Κωδ. Θέσης: BSSClDAOM0324)

 

Ως Administration & Operations Manager, θα διαδραματίσετε βασικό ρόλο στην επίβλεψη και βελτιστοποίηση των διοικητικών και λειτουργικών λειτουργιών της παραγωγικής μονάδας του πελάτη μας. Θα είστε υπεύθυνος για τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και τη διασφάλιση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας σε όλα τα τμήματα. Αυτός ο ρόλος απαιτεί ισχυρές ηγετικές ικανότητες, στρατηγική σκέψη και βαθιά κατανόηση των λειτουργιών παραγωγής.

 

Αρμοδιότητες

 • Επίβλεψη των διοικητικών και επιχειρησιακών λειτουργιών της παραγωγικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των εγκαταστάσεων, του ελέγχου των αποθεμάτων και των προμηθειών
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας
 • Διαχείριση & Καθοδήγηση ομάδας επιχειρησιακού προσωπικού, παρέχοντας καθοδήγηση και υποστήριξη για να εξασφαλίσετε υψηλή απόδοση και ικανοποίηση των εργαζομένων
 • Συνεργασία με τους επικεφαλής των τμημάτων για τον καθορισμό επιχειρησιακών στόχων και σκοπών και ανάπτυξη σχεδίων για την επίτευξή τους
 • Παρακολούθηση των βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) και των μετρήσεων απόδοσης για την αξιολόγηση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και τον εντοπισμό τομέων προς βελτίωση
 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας
 • Συντονισμός με εξωτερικούς πωλητές, προμηθευτές και συνεργάτες για την υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών
 • Προώθηση πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, του ποιοτικού ελέγχου και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
 • Reporting στη Διοίκηση της Εταιρείας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Διαχείριση Λειτουργιών ή σε συναφή τομέα (Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός)
 • Προϋπηρεσία άνω των 7 ετών, σε αντίστοιχη θέση (Επιθυμητή προϋπηρεσία στο κλάδο της Βιομηχανίας)
 • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής Γλώσσας (γραπτό & προφορικό επίπεδο)
 • Άριστη γνώση MS Office & ERP προγραμμάτων
 • Ευελιξία στη διαχείριση πολλαπλών εργασιών υπό πίεση, καθώς και ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Εξαιρετικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.
 • Κατανόηση των διαδικασιών παραγωγής και των βέλτιστων πρακτικών.
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα και Ομαδικό Πνεύμα

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & παροχών, ανάλογων προσόντων & εμπειρίας
 • Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση & προοπτικές εξέλιξης

 

Η ένταξή σας στην Εταιρεία του πελάτη μας ως Administration & Operations Manager προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να εξελιχθείτε στον κλάδο της Βιομηχανίας. Αν είστε ένα δυναμικό και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα άτομο, με πάθος για τη διαχείριση λειτουργιών και επιθυμία να έχετε εξέλιξη στον κλάδο της βιομηχανίας, σας ενθαρρύνουμε να υποβάλετε αίτηση για τη θέση του Administration & Operations Manager.

 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η BSS | Building Solid Success είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Αντιλαμβανόμαστε τη διαφορετικότητα και δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους εργαζόμενους και τους πελάτες.

#BSSTeam, #Yourpathwaytosuccess

 

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η θέση, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας στο career@bssplus.gr.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.