Η διαχείριση μιας κρίσης, ξεκινά πριν από την πρόληψη και την προετοιμασία μιας επιχείρησης και τερματίζεται όταν έχει επιτευχθεί ο στόχος της ολοκληρωτικής αποκατάστασης της ζημιάς και της επαναφοράς της επιχείρησης στην προγενέστερη της κρίσης κατάσταση.

Η διαχείριση περνά από 3 στάδια:

  1. Διαχείριση πρόληψης: Αναφέρεται στην περίοδο πριν την κρίση και σκοπό έχει την προετοιμασία και την κατάρτιση πλάνου αντιμετώπισης. Οι κρίσεις στην σύγχρονη εποχή πρέπει να προλαμβάνονται, αφού τα σημάδια ότι επίκεινται είναι όλο και περισσότερο εμφανή.
  2. Διαχείριση της έναρξης: Είναι το στάδιο που αναφέρεται στην περίοδο της κρίσης. Στόχος η γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων, ώστε να αποφύγουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις όσων συμβαίνουν στο μίκρο και μάκρο οικονομικό περιβάλλον. Απαιτείται πολύ καλή γνώση, άμεση ενημέρωση, εμπειρία και τεχνογνωσία.
  3. Διαχείριση των επιπτώσεων και ανάκαμψη: Πρόκειται για το στάδιο της δράσης προς διευθέτηση των όποιων επιπτώσεων. Επαναφέρουμε την δομή των συστημάτων σε μια λειτουργική κατάσταση ίδια ή/και βελτιωμένη σε σχέση με το περιβάλλον πριν την έναρξη της κρίσης. Αξιολογούμε τις δομικές μεταβολές και προσαρμόζουμε την κάθε επιχείρηση στα νέα δεδομένα.

Θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι ή ίδια η φύση της οικονομίας, με την ταχύτητα των εξελίξεων και την ευρύτητα των επιπτώσεων της, θα γεννά σε τακτά διαστήματα απρόβλεπτες καταστάσεις. Κάθε επιχείρηση οφείλει να διαμορφώσει πολιτικές διαχείρισης των οικονομικών εξελίξεων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.