Ευστάθιος Λιακόπουλος

CEO & FOUNDER


Ο κος Λιακόπουλος Ευστάθιος, γεννήθηκε στην Σκιάθο του Νομού Μαγνησίας, το 1974. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απέκτησε δύο τίτλους στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με αντικείμενα: «Τραπεζική Διοίκηση», με βαθμολογία 9,6 και «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» με βαθμολογία 9,8. Έχει παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.

Επαγγελματικά απασχολήθηκε στον εκπαιδευτικό τομέα, κατόπιν αποτέλεσε τραπεζικό στέλεχος και από το 2003 ασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων. Παράλληλα είναι ομιλητής και εκπαιδευτής σε σεμινάρια σχετικά με την Χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων, τη Βιωσιμότητα επιχειρήσεων και την Φόρο-λογιστική εποπτεία αυτών, ενώ είναι τακτικό ή επίτιμο μέλος σε διάφορους αναγνωρισμένους φορείς.

Μετά τις εκλογές του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.) την 1η Ιουλίου 2013, ο κος Λιακόπουλος επανεξελέγει ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του συνδέσμου.

Νικόλαος Τσιανέλης

General Manager


Ο Νικόλαος Τσιανέλης, γεννήθηκε στα Ιωάννινα και σπούδασε οικονομικά στην Αθήνα. Έμπειρο στέλεχος, προερχόμενο από τον Τραπεζικό χώρο με επιτυχή πορεία 37 ετών, υπηρετώντας σε υψηλές θέσεις ευθύνης: Διευθυντής Καταστήματος, Διευθυντής Επιχειρηματικής και Στεγαστικής Πίστης, Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων, φθάνοντας μέχρι την θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.

Το ίδιο ως άνω διάστημα, συμμετείχε ως βασικό μέλος σε διάφορες επιτροπές, συμβούλια και ομάδες έργου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής (Executive Committee – EXCO), Διαχείριση Ενεργητικού – Παθητικού (Asset and Liability Committee – ALCO), διαμόρφωση Business Plan, επιτροπές επιχειρηματικών χορηγήσεων, IT-Steering Committee.

Με εξειδικευμένες γνώσεις σε οικονομικά και τραπεζικά θέματα, διακρίνεται για την υψηλή αποδοτικότητα, διορατικότητα και αποτελεσματικότητα στην επίτευξη στόχων και επιδιώξεων.

Κυριακή Παπαδά

Personal Assistant to CEO & Analytics Officer


Η Κυριακή Παπαδά γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε το 2011 από την Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας τμήμα λογιστικής, όπου είχε περάσει στους δέκα πρώτους και τιμηθεί από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Παράλληλα με τις σπουδές της άρχισε να εργάζεται το 2009 ως βοηθός λογιστή σε τουριστική και ναυτιλιακή εταιρία. Στη συνέχεια πραγματοποίησε εξάμηνη πρακτική άσκηση στον τραπεζικό κλάδο στο τμήμα επαγγελματικών δανείων.

Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε όμιλο κατασκευαστικών εταιρειών ως οικονομικό στέλεχος στο τμήμα προϋπολογισμών δημοσίων έργων. Τα τελευταία χρόνια συνέχισε την επαγγελματική της πορεία στο τμήμα Βack Οffice και Λογιστηρίου εταιρίας οικονομικών συμβούλων Αθηνών.

Θωμαΐς Τουσιάδου

Senior Director - Projects Department


Η Θωμαΐς Tουσιάδου έχει γεννηθεί στην Αθήνα και είναι κάτοχος πτυχίου Mathematics for Business Bsc (Hons) από το Middlesex University του Λονδίνου καθώς και κάτοχος MΑ in Banking and Finance από το ίδιο πανεπιστήμιο.

Έχει εργαστεί στον Τραπεζικό τομέα επί είκοσι χρόνια, σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Από το 2009 διετέλεσε Διευθύντρια Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Γενική Τράπεζα (μέλος της Societe Generale) έχοντας την εποπτεία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τις εργασίες Factoring. Το 2012 ανέλαβε την εποπτεία της Λιανικής, Επιχειρηματικής τραπεζικής και Factoring.

Επί σειρά ετών ήταν μέλος στην Ανώτατη επιτροπή Πιστοδοτήσεων, στην Επιτροπή Εποπτείας & Διαχείρισης Καθυστερήσεων, στην επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού- Παθητικού (ALCO), στο Recovery Credit Committee, New Products (Δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών) και Innovation & Quality Committee.

Φανή Πλιάκου

Sales Department - Salonika Branch


Η Φανή έχει γεννηθεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη.

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά.

Επίσης, έχει άριστη γνώση Η/Υ (MS Word, Excel, Power Point).

Η επαγγελματική της πορεία ξεκινά το 1999 στην Aspis Bank ΑΤΕ στο τμήμα πωλήσεων ως υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών μέχρι και το 2005.

Το 2006 πηγαίνει στην Attica Bank ATE ως προϊσταμένη τμήματος ιδιωτών, το 2008 γίνεται Υποδ/ντρια καταστήματος και το 2012 γίνεται Διευθύντρια καταστήματος στην ίδια τράπεζα.

Αποχωρεί από τον τραπεζικό χώρο στο τέλος του 2016, με πρόγραμμα ‘’εθελουσίας εξόδου’’.

Το 2005 και το 2007, πήρε «Προαγωγή Βαθμού κατ΄ Απόλυτο Εκλογή», λόγο αποδεδειγμένης απόδοσης και συστηματικής επίτευξης εξαιρετικών αποτελεσμάτων !

Το 2004 και το 2008, πήρε «Προσωπικό Χρηματικό Έπαθλο Επίτευξης Στόχων» λόγο των πολύ καλών πωλήσεων που έκανε !

Την διακρίνει ο άψογος επαγγελματισμός και η υψηλή απόδοση στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών !

Τάσος Σμυρλόγλου

Sales Department - Xanthi Branch


Ο Τάσος γεννήθηκε στην Χρυσούπολη - Καβάλας. Είναι κάτοχος πτυχίου Master of Bussiness Administration (MBA).

Γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και λίγα Γερμανικά. Έχει τεράστια εμπειρία και πολυετή θητεία στον τραπεζικό χώρο (33 έτη).

Η επαγγελματική του καριέρα ξεκινά το 1985 ως Credit Officer, μετά προάγεται σε προϊστάμενο χορηγήσεων, μετά σε Υποδ/ντή Επιχειρηματικής Δραστηριότητος, μετά σε Δ/ντή κατ/τος και τέλος σε Δ/ντή Επιχειρηματικού Κέντρου και αποχωρεί απο τον τραπεζικό χώρο με ''εθελουσία έξοδο'' , τον Απρίλιο του 2018 ως, Relationship Manager Βορ. Ανατολικής Ελλάδος.

Έχοντας αποκτήσει ειδικές γνώσεις σε χρηματοοικονομικά θέματα, διακρίνεται για τον άψογο επαγγελματισμό του, την σωστή καθοδήγηση των πελατών στην εύρεση κατάλληλων λύσεων και την υψηλή αποδοτικότητα στην επίτευξη στόχων και επιδιώξεων.

Αρεταίος (Άρης) Σαββίδης

Sales Manager – Xanthi Branch


Ο Αρεταίος (Άρης) έχει γεννηθεί στην Δράμα. Έχει πτυχίο Πληροφορικής & Ανάλυσης Συστημάτων και έχει κάνει in-house μεταπτυχιακά προγράμματα της Eurobank στις χρηματοοικονομικές αναλύσεις και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Είναι τριάντα (30) χρόνια στον Τραπεζικό χώρο. Η επαγγελματική του πορεία ξεκινά το 1986 ως Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατείας στην Alpha bank. Το 1987 συνεχίζει στην Τράπεζα Κρήτης ως Αναλυτής Χορηγήσεων σε κατάστημα, στη συνέχεια μετακινείται στη Δ/νση Χορηγήσεων της ίδιας τράπεζας ως Credit Analyst και ζητά μετάθεση στο κατάστημα Ξάνθης , όπου τοποθετείται ως Υπεύθυνος Χορηγήσεων.

Μετά την συγχώνευση της Τράπεζας Κρήτης από την Eurobank το 1986 , αναλαμβάνει θέσεις ευθύνης, ως Υποδ/ντής και αργότερα ως Δ/ντής στο κατάστημα Ξάνθης. Συγχρόνως, γίνεται και ασκεί καθήκοντα Περιφερειακού Συντονιστή στην Δ/νση Ανάπτυξης Δανείων, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το 2008, αναλαμβάνει Δ/ντής στο κατάστημα Καβάλας της Eurobank και το 2014 επιστρέφει στην Ξάνθη ως Δ/ντής και πάλι του καταστήματος , μέχρι και τον Αύγουστο του 2017 που αποχωρεί από την Τράπεζα.

Έχοντας αποκτήσει ειδικές γνώσεις σε οικονομικά και τραπεζικά θέματα, διακρίνεται για την υψηλή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην επίτευξη στόχων.

Αργυρώ Χαμηλάκη

Senior Financial Analyst


Η Χαμηλάκη Αργυρώ, γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Είναι κάτοχος πτυχίου Λογιστικής, από το ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης και μετέπειτα κάτοχος πτυχίου Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑ. ΠΕΙ)..

Έχει εργασιακή εμπειρία 25 ετών , έχοντας εργαστεί στο οικονομικό τμήμα διαφόρων εταιρειών καθώς επίσης και σε επενδυτικές εταιρείες, σε θέσεις ευθύνης, με βασικό αντικείμενο την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Από το 2004 εργάστηκε στον Τραπεζικό τομέα, κυρίως στις πιστοδοτήσεις επιχειρήσεων, είτε αυτές ήταν σε ενήμερη μορφή , είτε σε προσωρινή καθυστέρηση, είτε σε οριστική καθυστέρηση.

Επιπλέον ασκούσε εποπτεία, υπηρετώντας σε διάφορες θέσεις ευθύνης, είτε της Διοίκησης, είτε του Δικτύου καταστημάτων, φτάνοντας μέχρι την θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή σε Επιχειρηματικό Κέντρο.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων όσον αφορά τη χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και έχει πιστοποιηθεί σε επίπεδο «Β’» , για την παροχή επενδυτικών συμβουλών από την Τράπεζα της Ελλάδος..

Διακρίνεται για την εργατικότητα, υπευθυνότητα, σοβαρότητα και κυρίως την εύρεση λύσεων, σε ότι πρόβλημα παρουσιαστεί.

Οδυσσέας Χριστοδούλου

Financial Consultant & Analyst


Ο Οδυσσέας γεννήθηκε στην Κομοτηνή.

Απέκτησε πτυχίο Λογιστικής και εργάστηκε ως κοστολόγος στο τμήμα Management Information μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας.

Αναχώρησε για τις ΗΠΑ όπου απέκτησε ένα BSBA (Econometrics & Statistics) από το California State University, Los Angeles και ένα MBA (Finance) από το Pepperdine University, Malibu.

Εκεί εργάστηκε σε διάφορες εταιρείες του χρηματοοικονομικού τομέα, ως Trader και ως Director of Corporate Finance & Consulting. Επίσης, διετέλεσε σύμβουλος σε πολλές εταιρείες του Φαρμακευτικού / Bιοτεχνολογικού κλάδου στο Silicon Valley και σε δημόσιους και δημοτικούς οργανισμούς του Los Angeles.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάστηκε στον τραπεζικό χώρο ως Corporate Finance Analyst και ως Εμπορικός & Οικονομικός Διευθυντής σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Συγχρόνως, συνεργάζεται με Επενδυτικούς Οίκους του εξωτερικού ως Επενδυτικός Σύμβουλος. Διακρίνεται για άριστη χρηματοοικονομική του κατάρτιση και τον άψογο επαγγελματισμό του.

Αχιλλέας Αδαμόπουλος

Financial Analyst


Ο Αχιλλέας γεννήθηκε στη Λάρισα και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη.

Είναι κάτοχος πτυχίου ''Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής'' του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κατεύθυνση την ''Λογιστική & Φοροτεχνική''.

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και έχει και πολύ καλή γνώση Γερμανικών. Η επαγγελματική του πορεία ξεκινά το 2016 ως ''Οικονομικός Αναλυτής'' σε μεγάλη εμπορική και τεχνική εταιρεία.

Συγχρόνως, απο το 2017 συνεργάστηκε με δικηγορικό γραφείο, για την σύνταξη business plan για επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ), στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Διακρίνεται για την προθυμία του, την σωστή αντιμετώπιση των πελατών και τον επαγγελματισμό του.

Μυρτώ Σακελλαροπούλου

Financial Consultant & Analyst


Ο Μυρτώ έχει γεννηθεί στην Πάτρα. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών (Σχολή Θετικών Επιστημών) και έχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών από το Πανεπιστήμιο του Greenwich (UK).

Από το ίδιο Πανεπιστήμιο έχει 2ο μεταπτυχιακό (MSc) σε Υπολογιστές & Πληροφοριακά Συστήματα και Master in Business Administration (MBA), από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η επαγγελματική της πορεία ξεκινά από την Ελλάδα το 1997 ως Project Management σε διάφορα τεχνικά έργα, από το 2002 έως και το 2009 εργάζεται στο Λονδίνο σε διάφορες εταιρείες (μεταξύ των οποίων και στη Deloitte) και το 2010 επιστρέφει στην Ελλάδα και εργάζεται σε μεγάλη εταιρεία ως Business Developer, για τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων στον τεχνικό και ενεργειακό τομέα.

Η Μυρτώ, έχει πάρει το 2016 βραβείο Αριστείας ακαδημαϊκής επίδοσης (ΜΒΑ) για «έμπειρους επαγγελματίες» (experienced professionals), το 2015 πήρε την 1η θέση και βραβείο (ΜΒΑ) σε διαγωνισμό στρατηγικής για χρηματοοικονομική ανάλυση και Marketing.

Έχοντας αποκτήσει ειδικές γνώσεις σε χρηματοοικονομικά θέματα, διακρίνεται για τον άψογο επαγγελματισμό της και την υψηλή αποδοτικότητα στην επίτευξη στόχων.

Μαρία Κίτσου

Financial Consultant


Η Μαρία, γεννήθηκε στα όμορφα Γιάννενα και σπούδασε οικονομικά στην Αθήνα.

Εχει πτυχίο Διοίκησης & Οικονομίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό στις Κοινωνικές Επιστήμες.

Έχει επίσης, πολύ καλές γνώσεις στη Μηχανογραφημένη Λογιστική.

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Ιταλικά και έχει άριστη γνώση στους Η/Υ.

Η επαγγελματική της πορεία ξεκινά ως βοηθός λογιστή και συνεχίζει να εργάζεται σε διάφορες θέσεις ευθύνης : Consultant, Project Administrator, Executive Coordinator !

Διακρίνεται για τον επαγγελματισμό της, την προθυμία της, την σοβαρότητά της και στην σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων των πελατών.

Απόστολος Κούρτης

Financial Analyst


Ο Απόστολος γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε το 2014, από την Σχολή Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Αφού εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία, παρακολούθησε το foul-time μεταπτυχιακό αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Accounting and Finance από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ακολουθώντας την κατεύθυνση Finance.

Εργάστηκε για 2 χρόνια σε μεγάλο Ασφαλιστικό όμιλο εταιρειών ως βοηθός γενικού διευθυντή αναλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων business development, πωλήσεων και ανάλυσης. Ενδεικτικά, συνέβαλε στην ανάπτυξη πωλήσεων και επίτευξη στόχων της εταιρίας με δραστηριότητες στον ξενοδοχειακό κλάδο, στην κατασκευή και ανάπτυξη ενός πλήρως νέου μοντέλου-φόρμουλας κοστολόγησης για την εκτίμηση του κόστους των νέων έργων της εταιρίας, ενώ είχε την ευθύνη για την πρόβλεψη και παρακολούθηση των εσόδων και P‘n‘L αποτελεσμάτων των εταιρικών Project.

Τέλος, υπήρξε Assistant Manager καταστήματος γνωστής αλυσίδας γυμναστηρίων, αναλαμβάνοντας κυρίως καθήκοντα σχεδιασμού των οικονομικών στόχων εισάγοντας νέες ιδέες μάρκετινγκ καθώς και αναβάθμισης των διαδικασιών ανάλυσης των απαιτήσεων των πελατών με στόχο την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών και προϊόντων.

Χρήστος Μπαμπατσιάς

Senior Accountant


Ο Χρήστος έχει γεννηθεί στα Τρίκαλα και είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής – ΑΤΕΙ Λάρισας.

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά.

Οι επαγγελματικές του δεξιότητες, αφορούν στον πολύ καλό χειρισμό των διαδικασιών διεκπεραίωσης, όλων των λογιστικών & φορολογικών υποθέσεων.

Επίσης, έχει άριστη γνώση Η/Υ (MS Word, Excel, Power Point).

Η επαγγελματική του πορεία ξεκινά το 2005 ως «Υπάλληλος Λογιστηρίου», ενώ το 2009 ήταν εκπαιδευτής σε Δημόσιο ΙΕΚ, στο μάθημα «φορολογία εισοδήματος».

Από το 2010 έως το 2015, είχε δικό του Λογιστικό Γραφείο !

Από τις αρχές του 2015 μέχρι και σήμερα, εργαζόταν σε λογιστήρια μεγάλων εταιρειών !

Έχοντας αποκτήσει ειδικές γνώσεις σε χρηματοοικονομικά θέματα, διακρίνεται για τον άψογο επαγγελματισμό του και την υψηλή αποδοτικότητα και γνώση σε λογιστικά, φορολογικά και εργατικά θέματα.

Μιχάλης Βεργιτσάκης

Administration Officer


Ο Μιχάλης γεννήθηκε στην Αθήνα, και έχει πτυχίο Στατιστικής Αναλογιστικής & Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τομέας Θετικών Επιστημών).

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά (proficiency) & Γαλλικά (Delf 1 er degre).

Έχει άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Word, Excel, Powerpoint), καθώς και το πρόγραμμα : PYLON HRM και έχει ειδική εκπαίδευση στην εφαρμογή ''SPSS''.

Η επαγγελματική του πορεία, ξεκινά το 2009 στο ΙΚΑ / ΕΦΚΑ, μέχρι και το 2011.

Από το 2011 και για μια 7ετία εργάζεται στην γνωστή σε όλους μας ''ICAP GROUP S.A.'', ως Business Information Analyst. Τα δύο τελευταία χρόνια, συνεχίζει να εργάζεται στο group ICAP (ICAP Outsourcing Solutions SA), ως Διαχειριστής-Σύμβουλος.

Διακρίνεται για την προθυμία και τον επαγγελματισμό του.

Νίκος Σταθόπουλος

Financial Analyst


Ο Νίκος γεννήθηκε στην Πάτρα και τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Έχει πτυχίο φυσικής, από το Πανεπιστήμιο Πάτρας, Bachelor πάνω στη Φυσική, αλλά και Master πάνω στη Μηχανική Υπολογιστών.

Επίσης, παρακολούθησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προγράμματα στατιστικών και προηγμένων αναλυτικών στοιχείων.

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά & λίγα Ισπανικά και έχει άριστη γνώση Η/Υ.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκινά στην Ernst and Young Greece, ως αναλυτής οικονομικών στοιχείων και παράλληλα παρακολουθεί σεμινάρια πάνω στις αναλύσεις και στις τραπεζικές εργασίες.

Διακρίνεται για την προθυμία και τον επαγγελματισμό του στην διαχείριση των πελατών.