Η αξία της ανταγωνιστικότητας στην διαμόρφωση ρευστότητας