Η BSS αναζητά νέους συνεργάτες

Η εταιρία οικονομικών συμβούλων Business Support Services επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της νέους συνεργάτες. Κύριο αντικείμενο και βασική ενασχόληση της εταιρίας είναι το χρηματοοι…

Υπεύθυνος Back Office

  Υπεύθυνος Back Office Η «εταιρία συμβούλων BSS», που δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά αναζητά έμπειρο στέλεχος για την θέση του Back Office. Περιγραφή θέσης: Η θέση απαιτεί πα…