Η εξωτερική οικονομική διεύθυνση ως «private business consulting»

Η οικονομία έχει αλλάξει. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν αλλάξει. Το φορολογικό πλαίσιο αλλάζει μόνιμα. Το ασφαλιστικό έχει αλλάξει. Πολλές μεταβολές. Αλήθεια εμείς ως επιχείρηση πόσο έχουμε προσαρμοστεί; Αποδεχόμενοι ότι μεγάλο μέρος της δυσκολίας που μας βρήκε πηγάζει από την τεράστια οικονομική κρίση, πρέπει να αναζητήσουμε εκείνο το μέρος που μας αφορά. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η εξωτερική οικονομική διεύθυνση ως «private business consulting».