Η οικονομία έχει αλλάξει. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν αλλάξει. Το φορολογικό πλαίσιο αλλάζει μόνιμα. Το ασφαλιστικό έχει αλλάξει.

Πολλές μεταβολές. Αλήθεια εμείς ως επιχείρηση πόσο έχουμε προσαρμοστεί;

Αποδεχόμενοι ότι μεγάλο μέρος της δυσκολίας που μας βρήκε πηγάζει από την τεράστια οικονομική κρίση, πρέπει να αναζητήσουμε εκείνο το μέρος που μας αφορά. Την πηγή της εσωτερική κρίσης. Την αναζήτηση εκείνης της αιτίας που έκανε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου να έχουν διαφορετικό παρόν και μέλλον, άλλη προοπτική.

Ναι μέρος ακόμα και αυτής της διαφοροποίησης έχει να κάνει με την συγκυρία. Όσες βρέθηκαν εκτεθειμένες σε μεγάλες επενδύσεις αντιμετώπισαν με μεγαλύτερη σκληρότητα την κρίση. Το υπόλοιπο όμως μέρος;

Ήταν και είναι οι επιχειρήσεις μας οργανωμένες επαρκώς, είναι σε θέση να αναλύουν τα δεδομένα εγκαίρως, να συναγάγουν ορθά συμπεράσματα και να παράγουν ενέργειες προσαρμογής;

Είναι ο «επιχειρηματικός μας οργανισμός», ευέλικτος σε μεταβολές και προσαρμογές;

Έχει το management τα εργαλεία εκείνα για να διαμορφώνει τις στρατηγικές εξελίξεις ή ακολουθεί εκείνες που το παρασύρουν;

Υπάρχει εκείνη η δομή ανθρώπων και συνεργιών που να δύναται με το value for money κόστος να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε εφαρμόσιμη μορφή;

Η BSS, πρωτοπορεί στον κλάδο της τα τελευταία έτη παρέχοντας την υπηρεσία «private business consulting».

Έρχεται μέσω αυτής της υπηρεσίας να απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Αποτελεί έναν δομημένο οργανισμό, μια ομπρέλα στελεχών και συνεργατών ικανή να παρέχει στο πελατολόγιο της υπηρεσίες σχετικές με:

 • Στρατηγική
 • Management
 • Risk management
 • Αναδιάρθρωση δραστηριότητας και λειτουργίας
 • Λογιστική εποπτεία
 • Φορολογικές συμβουλές
 • Εξαγορές απορροφήσεις και συγχωνεύσεις
 • Αναζήτηση κεφαλαίων
 • Τραπεζικά δάνεια
 • Κόκκινα δάνεια και εξωδικαστικός συμβιβασμός κ.α.

Η υπηρεσία αυτή μάλιστα σε σχέση με το επίπεδο και την πολυπλοκότητα της παρέχεται σε value for money κόστος απόλυτα προσιτό στην ελληνική μικρομεσαία ή ακόμα και μικρή επιχείρηση.

Μοναδική προϋπόθεση η κατανόηση της ανάγκης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.