Ιστορίες επιτυχίας

Η μακρά μας παρουσία στην αγορά, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων μας δίνει τελικώς την χαρά να είμαστε συνοδοιπόροι με σειρά επιχειρήσεων, τόσο πριν την εκδήλωση της κρίσεως όσο και μετά από αυτήν. Τα αποτελέσματα που μας προσφέρουν χαρά και ενθουσιασμό, μετά από μια ακόμα επιτυχία σε συνεργασία με πελάτη μας καθημερινά.

Η επιτυχία, ιδίως όταν έχει κρίσιμη σημασία για οποιαδήποτε επιχείρηση, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για εμάς.

Εξάλλου, σύμβουλοι επιχειρήσεων χωρίς επιχειρήσεις, δεν είναι δυνατό να υπάρξουν και σήμερα περισσότερο από ποτέ, απαιτείται συσπείρωση για υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Ενδεικτικά, σας παρουσιάζουμε ορισμένες από τις επιτυχίες μας:

 • Για πελάτη μας με αρχική οφειλή σε ΑΑΔΕ 662.000 ευρώ πετύχαμε ,σε διμερή διαπραγμάτευση με το δημόσιο,διαγραφή οφειλής 310.000 ευρώ και αποπληρωμή του υπολειπόμενου ποσού σε 120 μηνιαίες δόσεις.
 • Για πελάτη μας με οφειλές σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ επετεύχθει διακανονισμός των οφειλών με Διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων, με ρύθμιση σε ΑΑΔΕ 120 δόσεων και ελάχιστη μηνιαία καταβολή στον ΕΦΚΑ.
 • Για πελάτη μας με οφειλες 4,000,000 ευρώ στα πιστωτικά ιδρύματα επετεύχθει διακανονισμός με μείωση οφειλών της τάξεως του 74%, αποπληρωμή δηλαδή 1.065.000 ευρω με 15ετή εξόφληση.
 • Αναλάβαμε και ολοκληρώσαμε 4 ακόμα GDPR σε επίχειρήσεις στους τομείς:
  Ξενοδοχεία.
  Εταιρείες φύλαξης.
  Πρακτορείο τουρισμού.
 • Αναζητήθηκε και ανευρέθηκε κεφάλαιο από ταμείο του εξωτερικού ύψους € 2.300.000,00, για εμπορική επιχείρηση, δραστηριοποιούμενη στον κλάδο των τροφίμων.
  Ταυτόχρονα σχεδιάστηκε και ολοκληρώνεται η επέκταση της εταιρείας στις αγορές της Ρουμανίας και της Αυστραλίας.
 • Ολοκληρώθηκε αναδιάρθρωση οφειλών εκπαιδευτηρίου με απλή διαπραγμάτευση.
  Διαγραφή του 32% των οφειλών.
  Τοκοχρφεολύσιο για το 40% της οφειλής και balloon payment με δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης για το υπόλοιπο ποσό μετά από 12 έτη.
  Επιτόκιο για το τοκοχρεολύσιο: 2% και για το balloon payment 1%.
 • Εταιρεία με έδρα τον Έβρο με αντικείμενο τον μεταλευτικό κλάδο πήρε απαρτία για οριστική έγκριση.
  Συνολικός δανεισμός: 3.950.000.
  Διαγραφή: € 1.715.000 ήτοι 43,41%
  Ρύθμιση υπολοίπου σε 20 ετή διάρκεια με επιτόκιο 2%.
 • Επιχείρηση μας στον κλάδο των τροφίμων με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ύψους € 413.000 διαπραγματεύτηκε μέσω της BSS και πέτυχε διαγραφή σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου προσαυξήσεων και προστίμων και ρύθμιση της οφειλής σε 120 δόσεις. Αποτέλεσμα η λειτουργική βιωσιμότητα του πελάτη. Αναλάβαμε την ρύθμιση οφειλών στην εφορία ελευθέρου επαγγελματία και πετύχαμε διαγραφή και κεφαλαίου 19% και ρύθμιση του υπολοίπου σε 120 δόσεις.
 • Όμιλος μεταφορικών επιχειρήσεων με συνολικής οφειλές € 9.412.000, ληξιπρόθεσμα επί τριετία διαπραγματεύτηκε μέσω της BSS την συνολική διαγραφή οφειλών σε ποσοστό 47 % και εγκρίθηκε τελική διαγραφή ύψους € 2.955.000,00.
 • Σε πελάτη εξωδικαστικού συμβιβασμού υπήρξε εμπλοκή με υπερβολική αμοιβή πραγματογνώμονα. Πέτυχαμε με παρεμβάσεις παρά το κενό νόμου, να αλλάξει ο πραγματογνώμονας προσελκύοντας άλλον με κόστος κατά 72% οικονομικότερο και κυρίως διασφαλίσαμε την έγκριση των πιστωτών για αυτή την μεταβολή. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκε η ομαλή συνέχιση της διαδικασίας.
 • Αναλάβαμε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία με συνολικές οφειλές ύψους € 12.400.000,00 και τεράστια μείωση πωλήσεων λόγω κρίσης κλάδου. Ήρθαμε σε συμφωνία με το 62% των πιστωτών που ήταν το ένα πιστωτικό ίδρυμα και εντάξαμε τον πελάτη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό επιτυγχάνοντας μείωση οφειλών της τάξεως του 47%. Οι τραπεζικές οφειλές που δεν διεγράφησαν ρυθμίστηκαν σε διάρκεια είκοσι ετών με επιτόκιο 2% και οι οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε διάρκεια 120 μηνών.
 • Η «Business Support Services» είναι επιχείρηση leader στον τομέα του εξωδικαστικού συμβιβασμού διαχειριζόμενη άνω των 410 υποθέσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού με απόλυτα έως σήμερα ποσοστά επιτυχίας. Αναλάβαμε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό για πελάτη εταιρεία πετρελαιοειδών. Πετύχαμε την διαγραφή οφειλών ύψους € 2.314.000 ήτοι το 31% μετά από οκτάμηνη διαπραγμάτευση.
 • Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στην Θεσσαλονίκη είχε μεγάλο πρόβλημα με οφειλές σε πιστωτικό ίδρυμα καθυστερημένα επι διετία. Η επιχείρηση είχε παράλληλα οφειλές στο δημόσιο ύψους € 210.000,00 και επομένως δεν είχε ενημερότητες. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την χρηματοδότηση από την Τράπεζα των οφειλών του στο δημόσιο, ώστε να μπορέσει να γίνει εθελοντική παραχώρηση ακινήτων για εξόφληση των οφειλών. Οι αξίες των εξασφαλίσεων ήταν κατά 37% χαμηλότερες τρων οφειλών ενώ απαιτήθηκε για να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία η χρηματοδότηση από την τράπεζα οφειλών σε δημόσιο ύψους € 210.000,00.
 • Σημαντική επιτυχία: Επίτευξη ρύθμισης για δάνειο € 93.000, με μείωση επιτοκίου από 14% σε 3,6% και διάρκεια 120 μηνών. Συνολικό όφελος για τον πελάτη μας € 88.000.
 • ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Έκδοση νέου δανείου ύψους € 50.000 σε ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση με: Σφράγιση επιταγής από ιδιώτη στον ίδια τράπεζα τον τελευταίο μήνα. Κατάσχεση λογαριασμού από ΙΚΑ.
 • Ενισχύσαμε την λειτουργία λογιστηρίου πελάτη μας. Διαμορφώσαμε απόλυτη εικόνα χρηματοοικονομικών. Αναζητήσαμε στοιχεία για οφειλές με κοστολόγηση αυτών, ώστε να βάλουμε στρατηγικά προτεραιότητες για χρήση κεφαλαίου κίνησης με σκοπό την βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και του κόστους. Διαμορφώσαμε investment proposal για αναζήτηση επενδυτικού κεφαλαίου € 1.000.000.
 • Αναλάβαμε πελάτη με ταμειακό κενό στο επόμενο εξάμηνο ύψους € 287.000. Κάναμε άμεσα αναδιάρθρωση λειτουργίας:
  • Μείωση λειτουργικών.
  • Μετάθεση καταβολών.
  • Μείωση λειτουργικών με περιορισμό παραγωγής δεδομένων των αποθεμάτων και στροφή στις πωλήσεις.
  • Εκδώσαμε άμεσα μια νέα χρηματοδότηση για κάλυψη άμεσων ανγκών.
  • Οργανώσαμε την παρακολούθηση των οικονομικών ώστε να μην επανέλθουμε ξανά στο μέλλον σε τέτοιο κενό ρευστότητας.
 • Σε πελάτη μας μόνιμο, αιτούμαστε € 300.000 ΤΕΠΙΧ με 3,30% τελικό, τέσσερα χρόνια σε τριμηνιαίες δόσεις, χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις. Παράλληλα πετύχαμε να προσαρμόσουμε έγκριση σε προϊόν επιδοτούμενο για ποσό € 300.000,00 ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΟ, επιτόκιο 3,75% με αντικείμενο κεφάλαιο κίνησης έναντι για πληρωμή μόνο προμηθευτών. Χρήση ανά τακτά διαστήματα. Παράλληλα μειώσαμε το επιτόκιο σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις από 6% τελικό σε 5% τελικό.
 • Ξεκινήσαμε την συνεργασία προ τριετίας. Υπερ - δανεισμός με μεγάλη πίεση σε ρευστότητα. Ο πελάτης λόγω έλλειψης ροών εισάκουσε την συμβουλή μας να διακόψει κάθε καταβολή. Είμαστε σε διαρκή υποστήριξη του στην διαχείριση αυτής της πολιτικής και όχι μόνο, όλο το χρονικό διάσημα ώστε όλα να γίνουν ομαλά. Δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα. Είμαστε σε διαπραγμάτευση με το σύνολο των τραπεζών επί 18 μήνες για την οριστική διευθέτηση του δανεισμού. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, το σύνολο των τραπεζών εγκρίνει στην ουσία διαγραφή 10 εκ. ήτοι το 40% του συνόλου. Μάλιστα διακανονιστεί το υπόλοιπο του δανεικού με εξαίρετους όρους (ενδεικτικά επιτόκιο μέσο 1,5% ballon payment κλπ).  
 • Πελάτης μας μικρομεσαία επιχειρηση: Με σφράγιση επιταγής από ιδιώτη προ τριμήνου. Με κατάσχεση λογαριασμού από δημόσιο και ΙΚΑ. Έλαβε έγκριση νέου δανειου € 50.000,00 !!  
 • Πώληση επιχειρησης που έχει την αντιπροσώπευση σε Ελλάδα και Κύπρο μεγαλης πολυεθνικής στον κλάδο των τροφίμων διακινείται από την BSS και είμαστε στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων έχοντας διαμορφώσει short list τριών υποψηφίων.  
 • Αναλάβαμε την αναζήτηση κεφαλαίων για επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στον κλάδο των πλαστικών με Κύκλο Εργασιών πέριξ των € 5.000.000,00. Πρόσθετη δυσχέρεια η απουσία εξασφαλίσεων ή καλύψεων.

  Καταφέραμε σε διάστημα τριών μηνών να διαμορφώσουμε δύο νέες γραμμές χρηματοδότησης ύψους € 480.000,00 μέσω συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το κόστος ήταν ανταγωνιστικό διαμορφούμενο στο 4,8%.

 • Η επιχείρηση παρουσίαζε πωλήσεις ύψους € 600.000,00 με ζημία € 130.000,00 και κατάφερε σε δύο χρήσεις με πωλήσεις € 530.000,00 να έχει καθαρό αποτέλεσμα κερδοφόρο κατά € 45.000,00.

  Αναλάβαμε την διαμόρφωση του πλάνου βιωσιμότητας και την καθημερινή παρακολούθηση των μεγεθών αλλά και την διαρκή υποστήριξη του management.

  Τα μεγέθη εξελίχθηκαν από ζημία € 130.000,00, σε ζημία € 24.000,00 στην επόμενη χρήση και σε κερδοφορία € 45.000,00 στην πρόσφατη χρήση.

 • Πελάτης με τον οποίο συνεργαζόμαστε επί τρία συνεχή έτη δεν κατέβαλε καμία καταβολή λόγω έλλειψης ροών.

  Ήμασταν σε διαρκή υποστήριξη του στην διαχείριση αυτής της πολιτικής ώστε αυτό να μην δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία της επιχείρησης και να μην δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στις σχέσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα.

  Διαπραγματευτήκαμε σκληρά με το σύνολο των τραπεζών επί 18 μήνες για την οριστική διευθέτηση του δανεισμού.

  Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις το σύνολο των τραπεζών ενέκρινε διαγραφή €12.000.000 σε ένα σύνολο €32.000.000

  Το υπόλοιπο διακανονίστηκε με εξαίρετους όρους (ενδεικτικά επιτόκιο 1,5% balloon payment για το 50% του υπολειπόμενου κεφαλαίου)

 • Αναλάβαμε την μελέτη και διαπραγμάτευση για πελάτη μας με οφειλή στην τράπεζα ύψους €2.972.000 και πετύχαμε:

  • Διαγραφή από το σύνολο της οφειλής € 1.427.000
  • Ρύθμιση του υπολοίπου € 1.472.000 σε δεκαετή διάρκεια με balloon payment στη λήξη για το 50% αυτού.
  • Μειωμένο επιτόκιο 2,5%.
  • Δόσεις οπισθοβαρείς με βάσει το business plan.

  Δικαίωμα αναβίωσης όπως σε όλες σχεδόν τις ρυθμίσεις.

 • Η ρευστότητα ως μεγάλo ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

  Έγκριση χρηματοδότησης υψους € 400.000 για πελάτη μας στον εκδοτικό κλάδο μέσω προγραμμάτων της ΕΤΕΠ, χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις, με επιτόκιο 3,5%

 • Ομολογιακό δάνειο με μηνιαίες καταβολες € 7.200,00 και επιτόκιο 6%, αναδιάρθρωθηκε με μηνιαίες καταβολες € 5.000 για τρια έτη, επιτόκιο 3,36% τελικό και επέκταση διαρκείας για τρια έτη.

  Ο πελάτης επωφελείται από μείωση κόστους και βελτίωση ρευστότητας

 • Ο πελάτης μας είχε ανάγκη ρύθμισης οφειλών στο δημόσιο, και στα ασφαλιστικά ταμεία συνολικού ύψους € 359.000,00, ενώ ταυτοχρόνως είχε άριστες σχέσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα τις οποίες δεν ήθελε να διαταράξει. Οι συνολικές του οφειλές στα πιστωτικά ιδρύματα ανέρχονταν στο ποσό των € 2.345.000,00.

  Μάλιστα προ έξι μηνών είχαμε εγκρίνει σε εκείνον νέα χρηματοδότηση χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις.

  Επομένως έπρεπε να επιτευχθεί η ρύθμιση των οφειλών του στο δημόσιο και τα σφαλιστικά ταμεία με διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων, σε 120 δόσεις, χωρίς να διαταράξουμε την σέση της επιχείρησης με τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων την συναίνεση επισπροσθέτως είχαμε ανάγκη.

  Κάναμε το σενάριο ρύθμισης και διαμορφώσαμε το σχετικό business plan, ενώ ταυτόχρονα ορίσαμε συναντήσεις στις κεντρικές υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.

  Παρουσιάσαμε το πλάνο στους πιστωτές, διασφαλίσαμε την ομαλότητα και την συνάινεση τους και κατόπιν προχωρήσαμε σε εισαγωγή του σεναρίου στην πλατφόρμα εξωδιμαστικού συμβιβασμού έχοντας οριστικό θετικό αποτέλεσμα.

  Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι μια υπέροχη αλλά σύνθετη διαδικασία, στην οποία μόνο με επαγγελματισμό, εμπειρία και τεχνοκρατική επάρκεια μπορείς να παράξεις πολύ θετικά αποτελέσματα για το πελατολόγιο σου.

 • Η επιχείρηση μας υπέβαλε με επιτυχία αίτημα πελάτη της μεταφορικής επιχείρησης για ρύθμιση των οφειλών της στο δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία συνολικού ύψους € 395.000,00.

  Φρόντισε να καλλλιεργήσει αίσθημα εμπιστοσύνης στους λοιπούς προμηθευτές με έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με το σενάριο υπαγωγής και προ έγκριση τους ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή δυσχέρεια στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

  Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης επωφελήθηκε από μείωση προσαυξήσεων και προστίμων συνολικού ύψους € 92.000 περίπου ενώ το υπόλοιπο ποσό ρυθμίστηκε σε 120 δόσεις έναντι των 12 σε περίπτωση μη έγκρισης.

 • Σημαντική Επιτυχία:

  Για ΑΕ από την Θεσσαλονίκη πετύχαμε ρύθμιση ποσού € 790.000 με διαγραφή κεφαλαίου € 80.000 παρά την ύπαρξη εξασφαλίσεων υπερτερων της αξίας δανείσμου.

  Επιτόκιο 2%.

  Διάρκεια 10 έτη και κλιμακωτές κατάβολες ανάλογα με το business plan μας το οποίο εγκρίθηκε.

  Παράλληλα μας δόθηκε επιστολή συναίνεσης της τραπεζας για την εισαγωγή της ΑΕ στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού με σκοπό την ρύθμιση με αναλογη διαγραφή οφειλών στο δημόσιο και το ΙΚΑ και εξόφληση τους σε 120 δόσεις.

  Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται και η θετική έκβαση της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

  Επομένως η επιχείρηση διευθέτησε με τον καλύτερο και βιώσιμο τρόπο όλες της, τις οφειλές.

 • Mεγάλη τεχνική εταιρεία με πολυετή προβλήματα ρευστότητας λόγω κακής στρατηγικής (συνεργασία με ένα μόνο πελάτη) και λόγω καθυστέρησης καταβολών από Ελληνικό Δημόσιο.

  Υπάρχουν πολυάριθμοι πιστωτές μερικοί εκ των οποίων ιδιώτες, ενώ η βασική σχέση με την Παγκρήτια Τράπεζα ήταν από καιρό αδρανοποιημένη εξαιτίας κακού χειρισμού από την εταιρεία, δημιουργώντας ερωτήματα για την συναίνεσή της Τράπεζας στη ρύθμιση.

  Ταυτόχρονα υφίσταντο σημαντικά προβλήματα οφειλών σε ΔΟΥ και ΙΚΑ με αποτέλεσμα επιδείνωση των προβλημάτων ρευστότητας και άμεση αναγκαιότητα συνολικής ρύθμισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού.

  Μέσω ημών συμφωνήθηκαν εναλλακτικά σενάρια στο πλαίσιο του εξωδικαστικού και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την βασική πιστώτρια τράπεζα για αποκατάσταση των σχέσεων. Στήθηκε business plan με σκοπό να αναδείξει τις προτεραιότητες που υπάρχουν για την επιβίωση της εταιρείας, ενώ επικοινωνήθηκε στη Δνση Πίστης της Παγκρήτιας η λογική του «μη χείρον βέλτιστον” που απέβαινε σε όφελος και της Τράπεζας.

  Ακολούθως των ανωτέρω η εταιρεία πέτυχε ήδη την έναρξη των συνομιλιών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού, απολαμβάνοντας προστασία από επιθετικές κινήσεις πιστωτών της, κερδίζοντας τον χρόνο να περιμένει για την επικείμενη προκήρυξη τεχνικών έργων στην περιοχή δραστηριοποίησής της μέχρι τα τέλη Απριλίου. Παράλληλα ήδη σταθμίζοντας τα ποσοστά συμμετοχών των διαφόρων πιστωτών, εξαιρέθηκαν από την περαιτέρω διαδικασία δύο ιδιώτες πιστωτές με σημαντικές απαιτήσεις, με αποτέλεσμα το κούρεμα των εν λόγω απαιτήσεων να θεωρείται δεδομένο.

Οι επιτυχίες μας ανά κατηγορία πολλές και τα παραδείγματα είναι μόνο ενδεικτικά. Μαζί αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, μαζί προχωράμε αναζητώντας τις καλύτερες επιχειρηματικά ημέρες.

Η «Business Support Services», επιδιώκει να είναι ένα χρήσιμο πρακτικά εργαλείο υποστήριξης των επιχειρήσεων πελατών μας στην δυσκολότερη ίσως έως σήμερα περίοδο δράσεως τους.