Επιχειρηματικά δεδομένα και ενέργειες έναντι εξελίξεων και οικονομικής πολιτικής