Σήμερα, για ένα ισχυρό αύριο.
Εξωστρέφεια, Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία.

Συνδυαστικά με:

Τραπεζικά κεφάλαια & Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για συνολικές επενδύσεις των 60 δις € μέχρι το 2026.

Η επιχορήγηση συνοδεύεται από σταθερό επιτόκιο για μεγάλο διάστημα.

Δικαιούχοι:
Όλες οι Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Ανάλυση της χρηματοδότησης μιας ενδεχόμενης επένδυσης::

  • έως 50% δάνειο από το ΤΑΑ
  • τουλάχιστον 30% τραπεζικό δάνειο
  • τουλάχιστον 20% ίδια συμμετοχή
Οι επιχορηγήσεις μίας επένδυσης, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης, μπορούν να φτάσουν έως και 70%.
Χρηματοδότηση με πολύ χαμηλά επιτόκια
Επιχορήγηση μέχρι και 70%
Φοροαπαλλαγές σε βάθος τριών (3) ετών

Στόχοι:

Η μετάβαση στο πράσινο παραγωγικό μοντέλο

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Οι ιδιωτικές επενδύσεις και η αύξηση τους κατά 20%

Η δημιουργία 180.000 νέων θέσεων εργασίας

Η αύξηση του ύψους του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7% μέχρι το 2026

Μόνιμα κέρδη στο ΑΕΠ και στην απασχόληση εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων, και της αύξησης της παραγωγικότητας

Γιατί να επιλέξετε την BSS

Στη BSS συστήσαμε ειδική, έμπειρη Ομάδα Διαχείρισης Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για να διαχειριστεί το σύνολο των επενδύσεων μέχρι το τέλος του 2026, όπου και ολοκληρώνεται το Σχέδιο. Στόχος μας είναι τα κεφάλαια να αξιοποιηθούν από όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, σε όλο και πιο αποδοτικά επενδυτικά σχέδια. Μέσω της συνεργασίας μας η ειδική Ομάδα σας ενημερώνει έγκαιρα , διαμορφώνουμε μαζί το πλάνο δράσης για τα επόμενα τρία με πέντε έτη και επιλέγουμε τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να μεγιστοποιήσουμε το όφελός σας. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνουμε μαζί τα δικά σας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

ΜΑΖΙ απολαμβάνουμε ένα νέο και υγιές επιχειρηματικό ξεκίνημα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.