ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ!

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός σάς δίνει τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσετε την Επιχείρησή σας και να απλοποιήσετε τη λειτουργία της σε πραγματικό χρόνο με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Ο κλάδος των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας, με 8% συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας. Τώρα είναι η ευκαιρία των επιχειρήσεων να πραγματοποιήσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, για ένα σύγχρονο, καινοτόμο και ανταγωνιστικό μέλλον!

Πρόγραμμα ΙΙ:
«Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων ενισχύονται οι ακόλουθες Δραστηριότητες (Δ):

 • Δ.1.: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, που προηγούνται της κυρίως ανάπτυξης του προϊόντος:

  Δ.1.1.: Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, με αντικείμενο την επιβεβαίωση της τεχνικής επάρκειας και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τη διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου.
  Δ.1.2.: Διενέργεια έρευνας αγοράς
  Δ.1.3.: Ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων (ενδεικτικά: κατασκευή πρωτοτύπων σε εργαστηριακό περιβάλλον, εργαστηριακές προσομοιώσεις, κλπ.), για τις οποίες τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους με βάση την ειδική φύση και τις απαιτήσεις του έργου

 • Δ.2.: Ανάπτυξη του προϊόντος, που αποτελεί και τον κύριο κορμό της επένδυσης:

  Δ.2.1.: Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός
  Δ.2.2.: Τεχνικός Σχεδιασμός – Υλοποίηση του προϊόντος
  Δ.2.3.: Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση (packaging, provisioning κλπ.)

 • Δ.3.: Εμπορική αξιοποίηση

  Δ.3.1.: Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας
  Δ.3.2.: Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις
  Δ.3.3.: Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητας.

Γιατί να επιλέξετε την BSS

Η BSS, με την 25ετη εμπειρία της σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης του Αναπτυξιακού νόμου, των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και πλέον των Δράσεων του ΤΑΑ, κατανόησε και ενσωμάτωσε τα απαιτούμενα στοιχεία που προβλέπονται για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Με αυτό ως γνώμονα σύστησε νέα έμπειρη Ομάδα Διοίκησης Έργων, βάσει των τεχνολογικών απαιτήσεων με ενιαίο κέντρο ψηφιακού συντονισμού, για την άμεση υλοποίηση των Ψηφιακών επενδύσεων.

ΜΑΖΙ απολαμβάνουμε ένα νέο και υγιές επιχειρηματικό ξεκίνημα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.