Τα Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας με πόρους του ΕΣΠΑ χορηγούνται πλέον από το δίκτυο τεσσάρων τραπεζών και συγκεκριμένα  των Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, που συνεργάζονται για αυτό το σκοπό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Πρόκειται για επενδυτικά δάνεια καθώς και κεφάλαιο κίνησης  τόσο για σκοπούς δημιουργίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την επέκταση υφιστάμενης δραστηριότητας, όσο και για σκοπούς ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν δάνειο JEREMIE θα καταβάλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου που συνεισφέρεται με ίδιους πόρους της τράπεζας, καθώς το υπόλοιπο 50% του δανείου που συνεισφέρεται μέσα από την πρωτοβουλία JEREMIE είναι άτοκο.

Ειδικότερα:

Τα Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για Σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας απευθύνονται σε επιχειρήσεις που:

 • απασχολούν μέχρι 250 άτομα προσωπικό και είτε έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ ή το ενεργητικό τους δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
 • έχουν ιδρυθεί, δραστηριοποιούνται και έχουν φορολογική έδρα την Ελλάδα.
 • δραστηριοποιούνται στους τομείς των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 2008 χωρίς να εστιάζουν σημαντικά στην παραγωγή ή το εμπόριο καπνού και αποσταγμένων αλκοολούχων ροφημάτων και συναφών προϊόντων, στην παραγωγή ή το εμπόριο όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους, στα τυχερά παιχνίδια και το συναφή εξοπλισμό, σε τομείς που θεωρούνται δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενοι (π.χ. η έρευνα για την ανθρώπινη κλωνοποίηση ή οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί), στην έρευνα, ανάπτυξη ή τις τεχνικές εφαρμογές προγραμμάτων που σην υποστήριξη των προηγουμένως αναφερόμενων τομέων δραστηριότητας, των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών ή της πορνογραφίας. Επιπλέον, εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αμιγώς χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, στο real estate, στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, και την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, καθώς και οι “προβληματικές επιχειρήσεις” όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2.1 των Κοινοτικων Κατευρθυντήριων Γραμμών για τη Διάσωση και Αναδιάρθρωση Προβληματικών Επιχειρήσεων (ΕΕ C 244 της 1/10/2004).

Τι χρηματοδοτείται

 • Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων παγίων στοιχειών, κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής  δραστηριότητας ή την επέκταση υφιστάμενης δραστηριότητας.
 • Δεν επιτρέπεται η αναχρηματοδότηση ή αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων, όπως και η χρηματοδότηση δαπανών που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από άλλα χρηματοδοτικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Το μέγιστο ποσό των δανείων κυμαίνεται από 500.000 έως και 2.000.000 ευρώ, ενώ η κάθε επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα περισσότερες από μία φορές με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος δανείων που θα της χορηγηθούν θα συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του κανόνα De Minimis και δεν θα ξεπερνά το μέγιστο ποσό.
 • Επιτόκιο θα καταβάλεται μόνο για το 50% του δανείου (για το ποσό δηλαδή που χορηγείται από την τράπεζα), καθώς το υπόλοιπο 50% του δανείου συνεισφέρεται άτοκα από το ΕΣΠΑ μέσω της πρωτοβουλίας JEREMIE.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE, επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλεφωνα: 2104838601-2

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.