Η ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων BSS | Building Solid Success, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για μόνιμη & πλήρη απασχόληση, για τα Κεντρικά της Γραφεία στην Αθήνα:

Business Performance Specialist

(Κωδ. Θέσης: BSSBPSAth0424)

 

H BSS | Building Solid Success είναι μια κορυφαία Εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων επιχειρηματικών συμβουλών και στρατηγικών λύσεων σε ένα ευρύ φάσμα πελατών. Με μια ομάδα αφοσιωμένων επαγγελματιών, στοχεύουμε στην προώθηση της ανάπτυξης και της επιτυχίας των επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους. Αυτή τη στιγμή αναζητούμε ένα έμπειρο και δυναμικό άτομο για να ενταχθεί στην ομάδα μας ως Business Performance Specialist.

Ως Business Performance Specialist, θα διαδραματίσετε κρίσιμο ρόλο στην εκπόνηση μελετών, στην ανάλυση δεδομένων και στην εύρεση τομέων βελτίωσης, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσετε την εκτεταμένη συμβουλευτική εμπειρία σας για να παρέχετε λύσεις υψηλής ποιότητας και να συμβάλλετε στην ανάπτυξη και την επιτυχία των πελατών μας.

 

Αρμοδιότητες

 • Σύνταξη αναφορών παρακολούθησης (χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων)
 • Υλοποίηση έργων κοστολόγησης
 • Εκπόνηση μελετών αναγνώρισης υφιστάμενης κατάστασης (as is), στο πλαίσιο διαμόρφωσης προτάσεων βελτιστοποίησης οργανωτικού και επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας πελατών
 • Παροχή συμβουλευτικής σε ζητήματα οργάνωσης & λειτουργίας των πελατών
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών
 • Ανάπτυξη σχεδίων και στρατηγικών ελέγχου
 • Εντοπισμός πεδίων βελτίωσης και λήψη σχετικών πρωτοβουλιών
 • Παρακολούθηση τάσεων της αγοράς και ρυθμιστικών αλλαγών που επηρεάζουν τις πρακτικές ελέγχου
 • Αξιολόγηση πιθανών κινδύνων που μπορεί να εμποδίσουν τους στόχους του οργανισμού
 • Σχεδιασμός λεπτομερών ελέγχων με βάση τις εκτιμήσεις κινδύνου
 • Συμμόρφωση των διαδικασιών με κανονισμούς και πολιτικές

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στα Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντίστοιχη κατεύθυνση θα εκτιμηθεί
 • Προϋπηρεσία άνω των 7 ετών, σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση ελληνικής & αγγλικής γλώσσας (προφορική & γραπτή επικοινωνία)
 • Αναλυτική Σκέψη & Επικοινωνιακές Ικανότητες
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών & τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office) & εμπειρία χρήσης εφαρμογών ERP, CRM
 • Προσανατολισμό στην επίτευξη και την ανάπτυξη των στόχων της Εταιρείας
 • Υψηλό αίσθημα συνέπειας / επαγγελματισμού
 • Αποτελεσματικότητα υπό συνθήκες πίεσης
 • Προσαρμοστικότητα & Ομαδικό Πνεύμα

Η Εταιρεία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & παροχών, ανάλογων προσόντων & εμπειρίας
 • Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση & προοπτικές εξέλιξης

 

Η ένταξή σας στην BSS | Building Solid Success ως Business Performance Specialist προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθείτε και να συνεισφέρετε σε συμβουλευτικά έργα μετασχηματισμού. Εάν διαθέτετε τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρία, σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της δυναμικής μας ομάδας, όπου η καινοτομία και η αριστεία εκτιμώνται και ανταμείβονται.

Εάν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο δυναμικό, σε μια από τις μεγαλύτερες και δυναμικά αναπτυσσόμενες Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων, με ηγετική θέση στον κλάδο της, σε μια θέση υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, με μεγάλες δυνατότητες επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης, τότε αυτή η θέση είναι για εσάς!

 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η BSS | Building Solid Success είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Αντιλαμβανόμαστε τη διαφορετικότητα και δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους εργαζόμενους και τους πελάτες.

#BSSTeam, #Yourpathwaytosuccess

 

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η θέση, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας στο career@bssplus.gr.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.