Ο «Καμβάς Επιχειρηματικού Σχεδίου» (Business Model Canvas) είναι ένα πρότυπο, ή καλύτερα μια σχηματική απεικόνιση, των συστατικών στοιχείων ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για νεοσύστατες και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς τις βοηθά, με δομημένο και συνοπτικό τρόπο, στην οργάνωση της επιχειρηματικής ιδέας, αλλά και στη μετατροπή της σε μια βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση. Κάθε επιχειρηματίας με μια απλή αναζήτηση μπορεί εύκολα να βρει πρότυπα που να «κουμπώνουν» στο είδος της επιχείρησής του.

 

Οι 9 θεματικές ενότητες

 

Ο «Καμβάς Επιχειρηματικού Σχεδίου» (Business Model Canvas) αποτελείται από 9 θεματικές ενότητες, μέσω των οποίων ο επιχειρηματίας καλείται να σχεδιάσει το επιχειρηματικό του σχέδιο.

 • Customer Segments: Ποιοι είναι οι πελάτες;
 • Value Propositions: Ποιες είναι οι προτάσεις αξίας; Ποιες ανάγκες των πελατών καλύπτονται;
 • Channels: Μέσω ποιων καναλιών προσεγγίζονται τα τμήματα της αγοράς; Ποια κανάλια είναι τα αποτελεσματικότερα;
 • Customer Relationships: Τι σχέσεις δημιουργούνται με κάθε τμήμα της αγοράς;
 • Revenue Streams: Ποια είναι τα κανάλια εισπράξεων της επιχείρησης; Ποια τιμή είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι πελάτες;
 • Key Activities: Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης;
 • Key Resources: Ποιοι πόροι είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία της παρεχόμενης αξίας προς τους πελάτες;
 • Key Partnerships: Ποιοι συνεργάτες και προμηθευτές ασκούν σημαντική επιρροή στο επιχειρηματικό σχέδιο και σε ποιους τομείς;
 • Cost Structure: Ποια είναι τα κυριότερα κόστη του επιχειρηματικού σχεδίου;

 

Η σειρά με την οποία παρουσιάζονται οι 9 θεματικές ενότητες δεν είναι τυχαία. Ο λόγος που τα Customer Segments (Τμήματα της Αγοράς) και Value Propositions (Προτάσεις αξίας) αναφέρονται πρώτα στη λίστα, σχετίζεται άμεσα με τη σημαντικότητά τους.

Είναι εξαιρετικά χρήσιμο και επωφελές να ξεκινήσει μια επιχείρηση τη δραστηριότητά της έχοντας αποφασίσει τα τμήματα της αγοράς στα οποία θα απευθυνθεί, αλλά και την ανταγωνιστική της πρόταση.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε πως στην αγορά, ήδη, δραστηριοποιούνται 5 επιχειρήσεις παραγωγής αναψυκτικών και επιθυμούμε να εντάξουμε στην αγορά ακόμα μία. Με ποιο τρόπο θα ξεχωρίσει το αναψυκτικό της νέας επιχείρησης, ποιες ανάγκες θα καλύπτει και ποιους πελάτες θα προσπαθήσει να προσεγγίσει;

Αν δεν απαντηθούν από την αρχή τα παραπάνω ερωτήματα, τότε η επιχείρηση ακροβατεί σε ένα σχοινί.

Τέλος, οι 9 θεματικές ενότητες πρέπει να συμπληρώνονται:

 1. Ρητά
 2. Συνοπτικά
 3. Σε bullets

 

Κωνσταντίνος Γκίνος,

Marketing Specialist

 

Follow us:

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.