Η ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων BSS | Building Solid Success, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για μόνιμη & πλήρη απασχόληση, για τα Κεντρικά της Γραφεία στην Αθήνα:

 

Business Consulting Manager

(Ref. Code: BSSBCM0923)

BSS | Building Solid Success είναι μια κορυφαία Εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων επιχειρηματικών συμβουλών και στρατηγικών λύσεων σε ένα ευρύ φάσμα πελατών. Με μια ομάδα αφοσιωμένων επαγγελματιών, στοχεύουμε στην προώθηση της ανάπτυξης και της επιτυχίας των επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους. Αυτή τη στιγμή αναζητούμε ένα έμπειρο και δυναμικό άτομο για να ενταχθεί στην ομάδα μας ως Business Consulting Manager.

Ως Business Consulting Manager, θα διαδραματίσετε κρίσιμο ρόλο στην καθοδήγηση συμβουλευτικών έργων, στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες και στην παροχή στρατηγικών γνώσεων για την προώθηση της επιχειρηματικής αριστείας. Θα αξιοποιήσετε την εκτεταμένη συμβουλευτική εμπειρία σας για να παρέχετε λύσεις υψηλής ποιότητας και να συμβάλλετε στην ανάπτυξη και την επιτυχία των πελατών μας.

 

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση & επίβλεψη συμβουλευτικών έργων, διασφαλίζοντας την έγκαιρη παράδοση & την εκτέλεση εντός του προϋπολογισμού.
 • Βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων πόρων, καθορισμός στόχων έργων και παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη επιτυχημένων αποτελεσμάτων.
 • Καλλιέργεια & διατήρηση ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες, ενεργώντας ως έμπιστος σύμβουλος & κατανοώντας τις μοναδικές επιχειρηματικές τους ανάγκες.
 • Παροχή εξειδικευμένων επιχειρηματικών συμβουλών, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία στον κλάδο.
 • Χρήση της επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligent) με σκοπό την αξιόπιστη μέτρηση των επιδόσεων της επιχείρησης του εκάστοτε πελάτη σε όλους του τομείς της λειτουργικής & στρατηγικής ανάπτυξής του. Την ανάλυση & κατανόηση των πελατών & της αγοράς, τη δυνατότητα προβλέψεων & παροχής στρατηγικών συμβουλών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του αποτελέσματος σε κάθε τομέα.
 • Ηγεσία & καθοδήγηση της ομάδας συμβούλων, παρέχοντας ανατροφοδότηση και υποστήριξη για την προώθηση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.
 • Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας παραδοτέων και συνεκτικής συμβουλευτικής προσέγγισης.
 • Εντοπισμός & επιδίωξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένης της cross/up sell πώλησης υπηρεσιών σε υφιστάμενους πελάτες και της συμμετοχής σε πρωτοβουλίες επιχειρηματικής ανάπτυξης
 • Ενημέρωση για τις τάσεις του κλάδου, τις βέλτιστες πρακτικές και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.
 • Εντοπισμός και Επίλυση προβλημάτων
 • Παρακολούθηση της απόδοσης της ομάδας και δημιουργία αναφορών προς τη Διοίκηση

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στα Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί
 • Προϋπηρεσία άνω των 7 ετών, σε αντίστοιχη θέση, με αποδεδειγμένη εμπειρία στις επιχειρηματικές συμβουλές με ιστορικό επιτυχούς καθοδήγησης και υλοποίησης συμβουλευτικών έργων.
 • Ισχυρή στρατηγική σκέψη και αναλυτικές δεξιότητες, με ικανότητα ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων σε πολύπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις
 • Άριστες ικανότητες διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες
 • Εξαιρετικές ηγετικές και ομαδικές ικανότητες, με την ικανότητα να εμπνέει και να αναπτύσσει επαγγελματίες συμβούλους
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, παρουσίασης και διαπραγμάτευσης
 • Άριστη γνώση ελληνικής & αγγλικής γλώσσας (προφορική & γραπτή επικοινωνία)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office) & εμπειρία χρήσης εφαρμογών ERP, CRM & αντίστοιχων BI εργαλείων
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα δυναμικό, ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον και ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών έργων
 • Προσανατολισμό στην επίτευξη και την ανάπτυξη των στόχων της Eταιρείας
 • Ευφυΐα και αναπτυγμένη την αίσθηση της αντίληψης
 • Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα & Ομαδικό Πνεύμα
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & παροχών, ανάλογων προσόντων & εμπειρίας
 • Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση & προοπτικές εξέλιξης

 

Η ένταξή σας στην BSS | Building Solid Success ως Business Consulting Manager προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθείτε και να συνεισφέρετε σε συμβουλευτικά έργα μετασχηματισμού. Εάν διαθέτετε τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρία, σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της δυναμικής μας ομάδας, όπου η καινοτομία και η αριστεία εκτιμώνται και ανταμείβονται.

Εάν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο δυναμικό, σε μια από τις μεγαλύτερες και δυναμικά αναπτυσσόμενες Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων, με ηγετική θέση στον κλάδο της, σε μια θέση υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, με μεγάλες δυνατότητες επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης, τότε αυτή η θέση είναι για εσάς!

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η BSS | Building Solid Success είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Αντιλαμβανόμαστε τη διαφορετικότητα και δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους εργαζόμενους και τους πελάτες.

 

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η θέση, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας στο career@bssplus.gr, με τον αντίστοιχο κωδικό θέσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.