Ορθή χρηματοοικονομική πολιτική για βιώσιμες, οριακά βιώσιμες και μη βιώσιμες επιχειρήσεις

Ορθή χρηματοοικονομική πολιτική για βιώσιμες, οριακά βιώσιμες και μη βιώσιμες επιχειρήσεις   Οι Τράπεζες έχουν δεσμευτεί στον Ενιαία Εποπτικό Μηχανισμό μέχρι το τέλος του 2019 να έχ…

Τι πρέπει να κάνουμε μετά την αναδιάρθρωση υποχρεώσεων;

Η δυσχέρεια αποπληρωμής οφειλών και η συγκέντρωση μη βιώσιμων υποχρεώσεων προφανώς δεν έτυχε, αλλά προέκυψε από ένα συνδυασμό εξωγενών αλλά και ενδοεταιρικών παραγόντων. Λαμβάνοντας υπ…

Πτωχευτικό δίκαιο «Δεύτερη ευκαιρία» ή αργός θάνατος για τις επιχειρήσεις και την οικονομία;

Πτωχευτικό δίκαιο «Δεύτερη ευκαιρία» ή αργός θάνατος για τις επιχειρήσεις και την οικονομία; Σήμερα τα «κόκκινα δάνεια» αγγίζουν τα €100 δισ. και τα μεγάλα και μικρά λουκέτα συνεχίζουν να α…

Δάνεια ελβετικού: Παγίδες και «σκληροί» πλειστηριασμοί!

Δάνεια ελβετικού: Παγίδες και «σκληροί» πλειστηριασμοί! Δάνεια ελβετικού: Παγίδες και «σκληροί» πλειστηριασμοί! Οι κινήσεις των τραπεζών ακυρώνουν τις προσδοκίες της κυβέρνησης για δ…

Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικές με φορολογικά θέματα.

Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικές με φορολογικά θέματα. Με την Πολ.1190/1.12.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα ” Κο…

Η επιχείρηση μας βραβεύεται για την «αριστεία στην επιχειρηματική της δράση»

Η επιχείρηση μας βραβεύεται για την «αριστεία στην επιχειρηματική της δράση» Η «Business Support Services» και ο ιδρυτής της έχουν σαν όραμα να μην αισθάνεται ο Έλληνας επιχειρηματίας μόνο…

Η καίρια παρουσία της BSS στην διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Η καίρια παρουσία της BSS στην διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού Η BSS δημιούργησε από τον Ιανουάριο του 2016 και πέντε μήνες πριν την αναμενόμενη ψήφιση του νόμου για τον εξωδικαστι…

Τι είναι ο European Foundation For Quality Management (EFQM);

Οι αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία προβλέπονται σημαντικές, συνεπώς οι οικονομίες εκείνες που θα βασιστούν σε αξίες επιχειρηματικής ηθικής και σύγχρονες αρχές management για να σχεδιά…

Ποια τα κίνητρα και γιατί να ενταχθώ στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Στο Νόμο εξωδικαστικού μηχανισμού μπορούν να υπαχθούν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευ…

«Βασιλεία ΙΙΙ και Πραγματική Οικονομία».

«Βασιλεία ΙΙΙ και Πραγματική Οικονομία». Η Βασιλεία ΙΙΙ είναι ένα πλήρες σύνολο μεταρρυθμιστικών μέτρων που ανέπτυξε η Επιτροπή Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία με στόχο την ενίσχυση…

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.