Εστίαση: Άμεσα η νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης.

Εστίαση: Άμεσα η νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης. Η τύχη της εστίασης δεν αφορά μόνο όσους εμπλέκοντ…

Νέες Προκηρύξεις Καθεστώτων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοίνωσε τρείς (3) νέες προκηρύξεις καθεστώτων με συνολικό προϋπολογισμό δράσεων της τάξεως των 525 εκ. €. Η ημερομηνία έναρξης των υποβολών των…

Νέα προκήρυξη για δυο καθεστώτα του Aναπτυξιακού Nόμου 4399/2016

  Νέα προκήρυξη για δυο καθεστώτα του Aναπτυξιακού Nόμου 4399/2016 Αναφορικά με την υπαγωγή στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρ…

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 27-12-2018 / 29-03-2019 Η επιδότηση μπορεί να είναι μέχρι και 55% ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και το μ…

Αναπτυξιακός Νόμος 4399 / 22-06-2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: 4399 / 22-06-2016 Σκοπός: Η έμφαση στο σκοπό έχει αξία στην διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Ισόρροπη ανάπτυξη. Σεβασμός περιβάλλοντος. Εξωστρέφεια. Ανταγω…

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.