Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέο κανονισμό που τροποποιεί τον γενικό κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis) .

Σύμφωνα με την τροποποίηση του Κανονισμού de minimis:

  • Αυξάνεται το ανώτατο όριο ανά εταιρεία από 200.000€ σε 300.000€ σε τρία χρόνια, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός.
  • Θεσπίζεται η υποχρέωση για τα κράτη μέλη να καταχωρούν τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σε κεντρικό μητρώο που έχει συσταθεί σε εθνικό ή επίπεδο ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026, μειώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τις εταιρείες.
  • Εισάγονται «ασφαλή λιμάνια» για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την περαιτέρω διευκόλυνση της βοήθειας με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων, χωρίς πλέον να απαιτείται πλήρης μετακύλιση των πλεονεκτημάτων από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στους τελικούς δικαιούχους.

Ο αναθεωρημένος Κανονισμός de minimis, ο οποίος εξαιρεί τα μικρά ποσά ενισχύσεων από τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το εμπόριο στην ενιαία αγορά, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

 

Βρείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο της BSS, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας στη φόρμα επικοινωνίας μας!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.