Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) για την υποστήριξη της Καινοτομίας

Δικαιούχοι: Νεοσύστατες και Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οποιασδήποτε νομικής μορφής, που προάγουν την έρευνα και την καινοτομία και οι οποίες τεκμηρι…

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.