ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται Υφιστάμενες και Νέες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως εξή…

The “New Kid on the Block”? Not really… Τι είναι το ESG;

του Οδυσσέα Χριστοδούλου Ανάλυση, B.S.S. Η ιδέα των «κοινωνικά υπεύθυνων» επενδύσεων κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια και πήρε «υλική υπόσταση» το 2007, όταν δημοσιεύτηκε ο πρ…

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.