Βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών των Δήμων της χώρας. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για Ιδιωτικές επενδύσεις με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας κ…

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.