Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης ανέρ…

Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από τη πανδημία

«Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από τη πανδημία» Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη πανδημία…

Τοπικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ μόνο για την Καλαμάτα Επιδότηση έως και 70%

Τοπικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ μόνο για την Καλαμάτα Επιδότηση έως και 70% Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», μια ακόμα πρόσκληση για την ενίσχυση ή την ίδρυση,…

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.