Αναπτυξιακός Νόμος 4399 / 22-06-2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: 4399 / 22-06-2016 Σκοπός: Η έμφαση στο σκοπό έχει αξία στην διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Ισόρροπη ανάπτυξη. Σεβασμός περιβάλλοντος. Εξωστρέφεια. Ανταγω…

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των χρηματοδοτήσεων σε ευαίσθητες κατηγορίες πελατών όπως πληγέντες από σεισμούς, φωτιά, επιδημίες που έχουν λάβει δάνεια ε…

Εγγραφείτε στο Newsletter μας    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.