Ο ρόλος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) σε θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Business Plan)

Ο σύγχρονος ρόλος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit), ξεπερνώντας τα τυπικά ελεγκτικά πλαίσια, έχει αναχθεί σε ένα απαραίτητο και σύγχρονο εργαλείο Διοίκησης. Η Σύγχρονη…

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών Φεβρουάριος 2018 : Παρέα με το βασιλιά καρνάβαλο, έφτασε και πάλι η ύστατη ώρα της …παρέλασης, της προετοιμ…

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.