Ορθή χρηματοοικονομική πολιτική για βιώσιμες, οριακά βιώσιμες και μη βιώσιμες επιχειρήσεις.

Ορθή χρηματοοικονομική πολιτική για βιώσιμες, οριακά βιώσιμες και μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Οι Τράπεζες έχουν δεσμευτεί στον Ενιαία Εποπτικό Μηχανισμό μέχρι το τέλος του 2019 να έχουν ζη…

Εξωδικαστικός συμβιβασμός. Είναι όντως μια μοναδική ευκαιρία.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός. Είναι όντως μια μοναδική ευκαιρία. Όχι για όλους, όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως όλα τα σημαντικά βήματα στη χώρα μας περνά και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός τη…

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.