Τι πρέπει να κάνουμε μετά την αναδιάρθρωση υποχρεώσεων;

Η δυσχέρεια αποπληρωμής οφειλών και η συγκέντρωση μη βιώσιμων υποχρεώσεων προφανώς δεν έτυχε, αλλά προέκυψε από ένα συνδυασμό εξωγενών αλλά και ενδοεταιρικών παραγόντων. Λαμβάνοντας υπ…

Πτωχευτικό δίκαιο «Δεύτερη ευκαιρία» ή αργός θάνατος για τις επιχειρήσεις και την οικονομία;

Πτωχευτικό δίκαιο «Δεύτερη ευκαιρία» ή αργός θάνατος για τις επιχειρήσεις και την οικονομία; Σήμερα τα «κόκκινα δάνεια» αγγίζουν τα €100 δισ. και τα μεγάλα και μικρά λουκέτα συνεχίζουν να α…

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.