100 δόσεις: Τρεις σημαντικές αλλαγές με το Νέο Μνημόνιο