Η παραγωγή και η επεξεργασία κάνναβης για φαρμακευτικούς σκοπούς, είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες αγορές.

Σε αυτό τον κλάδο, είναι πολλά που χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος εξ αρχής, ενώ θα πρέπει να είναι ενήμερος και για όσα πρόκειται να συναντήσει στην πορεία.

Για να υλοποιηθεί μία επένδυση σε φαρμακευτική κάνναβη πρέπει αρχικά να βρεθεί η κατάλληλη έκταση για καλλιέργεια.  Ο επενδυτής πρέπει να έχει κατά νου ότι μπορεί πλέον να παράγει και να επεξεργάζεται φαρμακευτική κάνναβη σε περιοχές χωρίς καθορισμένα χωρικά σχέδια χρήσεων γης, στις οποίες επιτρέπονται οι μεταποιητικές δραστηριότητες και σε περιοχές όπου επιτρέπονται οι γεωργικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε γη υψηλής παραγωγικότητας, όπως επίσης και σε οργανωμένους υποδοχείς μεταποιητικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Βιοτεχνικά Πάρκα κλπ.)  Η έκταση στην οποία λαμβάνει χώρα το σύνολο των δραστηριοτήτων καλλιέργειας και επεξεργασίας της κάνναβης θα πρέπει να είναι ενιαία.  Το τμήμα της μεταποίησης πρέπει να είναι χαμηλής όχλησης, με ελάχιστο αποτύπωμα περιβαλλοντικής επίπτωσης από τη διαχείριση των αποβλήτων και το ποσοστό που καλύπτει εντός της ενιαίας έκτασης να μην ξεπερνά το 20% αυτής.  Το δε τμήμα αυτό, εκτός της μονάδας επεξεργασίας, περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Επειδή η πρώτη εργασία για την αδειοδότηση αφορά τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου με το οποίο προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά τόσο του οικοπέδου όσο και του εξοπλισμού αλλά και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ο επενδυτής πρέπει κατ’ αρχήν να επιλέξει μία έκταση γης ελαχίστου εμβαδού 4 στρεμμάτων και να αναθέσει σε εντόπιο μηχανικό να διερευνήσει αν τα όρια αυτής βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση από εγκαταστάσεις των οποίων η ύπαρξη καθιστά την έγκριση του σχεδίου απαγορευτική.  Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν στην ενότητα Β του σχετικού ερωτηματολογίου είναι ενδεικτικές για την αποφυγή της εγγύτητας με συγκεκριμένου τύπου εγκαταστάσεις και υποδομές.  Όσον αφορά όμως τέτοια ζητήματα, ήτοι i/ συγκεκριμένες αποστάσεις (π.χ. από σχολείο, Ε.Ο., κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, κατοικίες κλπ.), ii/ προγραμματισμένα έργα (π.χ. μελλοντικά έργα λιμενικού σε αιγιαλό, επικείμενοι χαρακτηρισμοί/αποχαρακτηρισμοί περιοχών κλπ.) και iii/ περιβαλλοντικό αποτύπωμα (επεξεργασία/ανακύκλωση λυμάτων κλπ.), απαντήσεις μπορεί να δώσουν μόνον εντόπιοι μηχανικοί και τοπικοί φορείς γιατί σε κάθε περιοχή της χώρας μας τα κριτήρια είναι διαφορετικά.

 

Εφόσον ο επενδυτής βεβαιωθεί ότι βρήκε την κατάλληλη έκταση για την παραγωγική του μονάδα, και επειδή στην ενότητα Β του ερωτηματολογίου θα πρέπει να προσδιορίσει επίσης τον τύπο και την ισχύ του μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, θα πρέπει να αποφασίσει με τη βοήθεια των συμβούλων του ποιο ακριβώς θα είναι το τελικό του προϊόν και πώς θα το παράγει.  Π.χ., θα πρέπει να αποφασίσει για την καθαρότητα του προϊόντος (αν θα είναι 80% ή 90% καθαρό), το είδος του προϊόντος (αν θα είναι σταγόνα, χάπι, υπογλώσσιο, ζελέ κλπ.), τον τρόπο παραγωγής (αν θα παράγει, π.χ., έλαιο κάνναβης αραιωμένο σε ελαιόλαδο ή άλλο) κλπ.  Από το παραγόμενο προϊόν, σε σχέση και με την έκταση της μονάδας, θα εξαρτηθεί μεγάλο μέρος του εξοπλισμού.   Λόγου χάρη, αν θέλει να παράγει gel, θα χρειαστεί περισσότερο χώρο.

 

Αν θέλει να παράγει 2 ή 3 διαφορετικά προϊόντα, θα χρειαστεί ακόμη περισσότερο χώρο για τον πρόσθετο εξοπλισμό.  Είναι βασικό, λοιπόν, εξ αρχής να αποφασίσει τι θέλει να παράγει, εντός των δυνατοτήτων που θα του παρέχουν οι εγκαταστάσεις και ο χώρος.  Για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να συμβουλευτεί γεωπόνους, χημικούς και μηχανικούς που ασχολούνται αποκλειστικά με τις επενδύσεις αυτές και θα του προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις εντός των δυνατοτήτων της μονάδας καθώς και τον καταλληλότερο εξοπλισμό.  Η Β.S.S. συνεργάζεται με εταιρία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον κλάδο αυτό και διαθέτει προσωπικό άρτια καταρτισμένο για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.

 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (το οποίο – πέραν από την αποφασιστική του σημασία για την έγκριση της επένδυσης – αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο εξερεύνησης στα κατατόπια του κλάδου της φαρμακευτικής κάνναβης), και μετά τις αποφάσεις που θα έχει λάβει ο επενδυτής για την παραγωγή και την επεξεργασία σε συνεργασία με τους αρμόδιους γεωπόνους, χημικούς και μηχανικούς, η Β.S.S. θα τον βοηθήσει να το καταθέσει με πλήρη φάκελο που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να εξασφαλιστεί η έγκριση της επένδυσης.  Η B.S.S. επίσης θα συνάξει το Επιχειρηματικό Σχέδιο και θα βοηθήσει τον επενδυτή στον τομέα της χρηματοδότησης, αναλαμβάνοντας την άντληση και συγκέντρωση κεφαλαίων από Τράπεζες, Ιδιωτικά Κεφάλαια ή/και δια των τρόπων και μέσων χρηματοδότησης που προσφέρει ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, ο οποίος χρηματοδοτεί τέτοιες επενδύσεις με επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές.

 

Επειδή οι επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης αποτελούν για τη χώρα μας ένα νέο τομέα δραστηριότητας και μία κάθε άλλο παρά «απλή υπόθεση», και επειδή η επιτυχής έκβασή τους προϋποθέτει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα συνεννόησης και συνεργειών μεταξύ των εμπλεκομένων, ο επενδυτής θα πρέπει πρώτα και πάνω από όλα να επιλέξει σωστά τους συνεργάτες του. 

 

Ελπίζουμε τα λίγα αυτά λόγια να σε βοήθησαν να καταλάβεις τι συνεπάγεται μία πορεία στον κλάδο της φαρμακευτικής κάνναβης.  Χρειάζεται υπομονή, επιμονή και πολύ δουλειά.  Χρειάζεται χρόνος, τον οποίο ευχαρίστως θα αφιερώσεις αν υπολογίσεις σωστά το αποτέλεσμα.  Μπορούμε να σε βοηθήσουμε.

 

 

Επειδή οι μεγάλες αποδόσεις δεν επιτυγχάνονται άνευ νου και κόπων

 

και

 

επειδή η εξερεύνηση του τοπίου της φαρμακευτικής κάνναβης θα είναι δύσκολη και χρονοβόρα

 

αλλά

 

η επιτυχία θα αποζημιώσει πολλαπλάσια τους πιονέρους του κλάδου,

 

η επιλογή της Β.S.S. ως συνοδοιπόρου, είναι εξ αρχής

 

μία ισχυρή, έμπρακτη δήλωση βούλησης και

 

αποφασιστικότητας για αίσια ολοκλήρωση της πορείας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.