Τράπεζες και Επιχειρηματικότητα – Ημερίδα στο Επιμελητήριο Μαγνησίας