Το τραπεζικό σύστημα εν όψει του 2019

Βασική παράμετρος ανάπτυξης της οικονομίας είναι ένα υγιές και στιβαρό τραπεζικό σύστημα. Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ευτυχώς δομικό ρόλο σε οποιαδήποτε οικονομία και λειτουργούν ως έμμεσος μοχλός οικονομικής πολιτικής.

Στη χώρα μας δεν δημιούργησαν πρόβλημα, αντιθέτως υπέστησαν ζημία από το ελληνικό δημόσιο.

Σήμερα τα τραπεζικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, τα σημαντικότερα εξ των οποίων είναι εκτιμώ:

 • Ο φόβος: Έχει χαθεί η πίστη και επομένως η εμπιστοσύνη. Κανένας δεν εμπιστεύεται κανέναν, κανένας δε ρισκάρει να πάρει σημαντικές αποφάσεις.
 • Η ρευστότητα: Όταν δεν έχεις ικανή ρευστότητα φοβάσαι να κάνεις το παραμικρό. Ενδοσκοπείς αδιάκοπα. Ομφαλοσκοπείς.
 • Η από-στελέχωση: Στα προγράμματα εθελουσίας χάθηκε μεγάλο μέρος εμπειρίας και γνώσης.
 • Η στρατηγική: Οι κατευθυντήριες γραμμές από τις ίδιες τις διοικήσεις τους, είναι όλο και περισσότερο αχνές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναζητείται η απλή λογική και η σταθερότητα σε κάθε κίνηση.
 • Η απουσία ηθικού κινδύνου: Οι πιστούχοι έχουν υποστεί τόσο μεγάλες καταστροφές που σχεδόν τίποτα πέρα του οφέλους τους δε τους ενδιαφέρει. Έχει λοιπόν χαθεί ο ηθικός κίνδυνος, βασική παράμετρος την σχέση τους με τα πιστωτικά ιδρύματα. Το στοιχείο αυτό αυξάνει τις πιθανότητες ασυνέπειας και την ανασφάλεια αρνητικό στοιχείο πίστης.
 • Απουσία κατεύθυνσης οικονομικής πολιτικής: Όταν δεν υπάρχει κατεύθυνση σε ανώτατο επίπεδο από την εκάστοτε κυβέρνηση και σταθερό πλαίσιο, όλα παραμένουν στάσιμα σχεδόν λιμνάζοντα.

 Ταυτόχρονα οι προκλήσεις μεγάλες.

 • Η ίδια η πορεία της ελληνικής οικονομίας, θα κριθεί από την ικανότητα των τραπεζών να μειώσουν ικανοποιητικά τα κόκκινα δάνεια χωρίς να χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια.
 • Η αλλαγή του λειτουργικού τους μοντέλου και η μείωση του κόστους αποτελούν μια ακόμα σημαντική πρόκληση για αυτά.

Κατά συνέπεια εισερχόμαστε σε μια χρονιά δύσκολη για τα πιστωτικά ιδρύματα με την ελπίδα να τα καταφέρουν, ώστε να δώσουν ώθηση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που τόσο το έχουμε ανάγκη.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.