Τοπικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ μόνο για την Καλαμάτα Επιδότηση έως και 70%

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», μια ακόμα πρόσκληση για την ενίσχυση ή την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην πόλη της Καλαμάτας, στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Μέγιστο Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό τα 60.000,00 € και με ποσοστό ενίσχυσης έως και 70%.

Επιδοτεί:

 1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟ 65%
 2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 80%

2.1 Μηχανήματα – εξοπλισμός

2.2 Μεταφορικά Μέσα 25% και έως 15.000 €

 1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 40%

3.1 Λογισμικό 10% και έως 5.000 €

3.2 Ιστοσελίδα 2.500 €

3.3 E-shop (πέραν της Ιστοσελίδας) 4.000 €

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 30% και έως 5.000 €/πιστοποιητικό
 2. ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ 10% και έως 5.000 €
 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 10%

6.1 Δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης  έως 1.000 €

6.2 Δαπάνες τεχνικών/εξειδικευμένων μελετών – μελετών μηχανικού έως 5.000 €

6.3 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου έως 2.500 €

7.ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40%

8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Με χρήση ρήτρας ευελιξίας ΕΚΤ) 10% και έως 5.000 ευρώ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών 3/9/2021.

 

Με την BSS στη διαδικασία υποβολής προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση με την κάλυψη των αναγκών υποβολής, χρηματοδότησης, λογιστικής αποτύπωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Εγκρισιμότητα 97%
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές και φορείς
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ταχύτητα
 • Ευελιξία
 • Αποτελεσματικότητα

Μαζί στο μέλλον, μαζί στην ανάπτυξη σας.

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν εξειδικευμένο Σύμβολό της BSS για την έγκαιρη υποβολή της αίτησης.

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.