ΤΟΜΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

Αναμενόμενη προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο μέχρι τέλος Απριλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκοντας να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να άρει εμπόδια στην άσκηση θεμελιωδών ελευθεριών, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και η ελευθερία εγκατάστασης, τα οποία απορρέουν από διαφορές μεταξύ των εθνικών δικαίων και διαδικασιών, προχώρησε στις 20 Ιουνίου του 2019, στη δημιουργία πλαισίου για την αφερεγγυότητα, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, με σκοπό να παρέχει στους οφειλέτες τη δυνατότητα αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης.

Σήμερα, 3 μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, τα περιθώρια της ευεργετικής αυτής οδηγίας στενεύουν σημαντικά για τους επιχειρηματίες  που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση, αλλά ακόμα δεν έχουν πάρει την απόφαση να αδράξουν αυτή την σημαντική ευκαιρία που τους δίνεται, βασιζόμενοι, ίσως, στην αντίληψη ότι θα ακολουθήσει επόμενη οδηγία με πιο ελαστικά πλαίσια.

Η αλήθεια όμως είναι ότι οι έξω επιχειρησιακοί παράγοντες, όπως το οικονομικό κλίμα και το συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν και να επιβιώσουν, επιβάλλει τα γρήγορα αντανακλαστικά και την μελετημένη στρατηγική που απορρέει από την εκμετάλλευση των διαθέσιμων εργαλείων, έτσι ώστε όχι μόνο να συνεχίσουν την λειτουργία τους, αλλά να προχωρήσουν εστιάζοντας πλέον με βεβαιότητα, στην ανάπτυξη, στον επαναπροσδιορισμό των στόχων κερδοφορίας και στην εδραίωση της παρουσίας τους στην αγορά.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο στόχος της διαδικασίας που θα ακολουθήσει από 1/5/2020 είναι:

Να άρει τα εν λόγω εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίου και την ελευθερία εγκατάστασης, διασφαλίζοντας ότι οι βιώσιμες επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, θα έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά εθνικά πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης τα οποία θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Οι μη βιώσιμες μονάδες που όμως χαρακτηρίζονται από έντιμους αφερέγγυους ή υπερχρεωμένους επιχειρηματίες θα μπορούν να απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους και μετά από εύλογο διάστημα που θα τους προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής από το χρέος, ιδίως περιορίζοντας τη διάρκειά τους.

Η προσαρμογή των επιχειρήσεων στο εθνικό δίκαιο θα έχει ως αποτέλεσμα:

 • Τη βιώσιμη αναδιάρθρωση.
 • Μία δεύτερη ευκαιρία μετά από ένα εύλογο διάστημα.
 • Ταχύτητα διαδικασιών και ξεκαθάρισμα.

 

Η Business Support Services (BSS) αποτελεί έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο σε θέματα αναδιάρθρωσης οφειλών, καθώς έχει:

 • Εμπειρία από το 2006 στο αντικείμενο.
 • Το μεγαλύτερο αριθμό αναδιαρθρώσεων στον εξωδικαστικό.
 • Χρηματοδοτήσεις προς διαχείριση άνω των 1,5 δις ετησίως.
 • Λογιστικό – νομικό τμήμα και συνεργασία με λογιστές.
 • Έτοιμες διαδικασίες αναδιάρθρωσης.
 • Άνω των 1.000 μελετών βιωσιμότητας απαραίτητο εργαλείο αναδιάρθρωσης.
 • Άριστη σχέση με τους φορείς – Τράπεζες – Υπουργείο – Επιχειρηματικό κόσμο.
 • Συνεργασίες με εταιρείες ορκωτών και λογιστές.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.