Προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας:

 • Σε όλη την επικράτεια,
 • Με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, (δείτε εδώ την λίστα) αποζημίωση ειδικού σκοπού, 534 ευρώ (αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή),
 • Πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού από τον κρατικό προϋπολογισμό, αναλογικά για τις ημέρες αναστολής
 • Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής: αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων.
 • Οι απολύσεις είναι άκυρες για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή.
 • Υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων, για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής

Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέου τον μήνα Νοέμβριο, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021:

 •  Αφορά τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής,
 • Η οφειλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, από τον Μάιο του 2021 και έπειτα.

Αναστέλλεται η πληρωμή των δόσεων σε ρυθμισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, που είναι πληρωτέες τον μήνα Νοέμβριο.

 • Αφορά τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής
 • Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης.

Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια:

 • αναστέλλεται (δυνατότητα) η πληρωμή των δόσεων σε ρυθμισμένες φορολογικές οφειλές, που είναι πληρωτέες τον μήνα Νοέμβριο,
 • η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος τις ισχύουσας ρύθμισης.

Αναστολή δόσεων τραπεζικών δανείων έως το τέλος του έτους:

 • αφορά τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου,
 • θα γίνει σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Επεκτείνονται κατά δύο μήνες όλα τα επιδόματα ανεργίας:

 • είτε έληξαν είτε λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο,

Τηλεργασία ανά την επικράτεια σε τουλάχιστον 50% του προσωπικού:

 • και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα,
 • εξαίρεση στις δραστηριότητες που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία τηλεργασίας,
 • ευελιξία προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην εργασία τους, με αντίστοιχη προσαρμογή του ωραρίου τους για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου. (επεκτείνεται δηλαδή το μέτρο της υποχρεωτικής εφαρμογής)

8α. Μείωση ενοικίου κατά 40% επαγγελματικής μίσθωσης:

 • αφορά επιχειρήσεις στη ζώνη «Αυξημένου Κινδύνου»,
 • για τουλάχιστον 14 ημέρες εντός του μηνός και πλήττονται σημαντικά (σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου)
 • η μείωση θα ισχύσει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας,
 • αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, ανά την επικράτεια.

8β. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο επίπεδο «Επιτήρησης»:

 • ισχύει η προαιρετική μείωση ενοικίου, σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου.

8γ. Ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργαζόμενους:

 • Θα συμψηφίζεται το 1/3 της ζημίας τους με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Χορηγείται Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5:

 • η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 θα χορηγηθεί, ενισχυμένη, τον μήνα Νοέμβριο, με βάση την πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου,
 • θα χορηγηθεί και 5η Επιστρεπτέα Προκαταβολή τον μήνα Δεκέμβριο, με βάση την πτώση τζίρου και του Νοεμβρίου,
 • Και στις 2 καινούργιες Επιστρεπτέες Προκαταβολές, το 50% της κάθε ενίσχυσης δεν επιστρέφεται.

Προσοχή: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πλέον όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζομένους ή έχουν ταμειακή μηχανή, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.

 • Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή κλείνουν με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής και οι νέες επιχειρήσεις:

Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους με βάση τον μαθηματικό τύπο, θα λάβουν σταθερό ποσό:

 • 1.000 ευρώ στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και
 • έως 1.000 ευρώ στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5,
 • Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.

Προσοχή: Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί ή θα ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, θα λάβουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4:

 • οι μεν ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους σταθερό ποσό 2.000 ευρώ ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου,
 • για τις δε υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.