Τα κόκκινα δάνεια στην αιχμή του δόρατος

της Αργυρώς Χαμηλάκη, Financial Analyst

Στη BSS αντιλαμβανόμαστε ότι ο τομέας των κόκκινων δανείων ή αλλιώς NPL (Non Performing Loans) αποτελεί την αιχμή του δόρατος στη σημερινή τραπεζική πραγματικότητα δεδομένου ότι καταλαμβάνουν ποσοστό άνω του 35% του ενεργητικού των τραπεζών.

Στη Business Support Services έχουμε εστιάσει στη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων στην οποία υπάγονται όλες οι χρηματοδοτήσεις που παρουσιάζουν καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες.

Βασικός άξονας της εξειδίκευσης μας είναι η διοργάνωση σεμιναρίων για την εκπαίδευση στελεχών σχετικά με το χειρισμό τους, αλλά και το σύνολο των δυνητικών λύσεων που δύναται να προταθούν σε μία εταιρεία προκειμένου να προβεί στην απαραίτητη αναδιάρθρωση οφειλών και να εξασφαλιστεί η συνέχεια της.

Οι νομοθετικές εξελίξεις και η εφαρμογή τους ανά περίπτωση είναι καίριο σημείο λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των συγκεκριμένων οφειλών για το σύνολο ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και τα μέτρα που λαμβάνονται κατά καιρούς για την προστασία εταιρειών, ή και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Οι προτάσεις για τη ρύθμιση οφειλών είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συγκεκριμένης διαδικασίας εντός των πλαισίων των νομοθετικών διατάξεων οι οποίες διασφαλίζουν την αποπληρωμή των χρεών αλλά και τη βιωσιμότητα των οφειλετών.

Όπου απαιτείται εστιάζουμε στην αναγκαία μείωση του χρέους (κούρεμα δανείου όπως είναι γνωστό), η οποία είναι προσαρμοσμένη στην ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, συνοδεία με τους απαραίτητους όρους και προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν σε ομαλή αποπληρωμή του αναμορφωμένου πλέον χρέους.

Επιπλέον είμαστε σε θέση να διαπραγματευτούμε με Τραπεζικά Ιδρύματα προτείνοντας διάφορα σχήματα αποπληρωμής και συγκεκριμένα αναφέρουμε ενδεικτικά το διαχωρισμό των χρηματοδοτήσεων με μεταφορά μέρους της οφειλής για τακτοποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο ή μερική διαγραφή χρεών έχοντας μια πληθώρα επιλογών και εργαλείων στη διάθεση των πελατών μας.

Τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει στον τομέα αυτό αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας για να επιτύχουμε το καλύτερο για λογαριασμό σας.

Στη BSS κάθε εταιρία είναι μοναδική και χρήζει ιδιαίτερο χειρισμό και για αυτό μελετούμε αναλυτικά και μοναδικά όλες τις σχετικές παραμέτρους. Ο πελάτης μας ενημερώνεται και προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της λύσης αναδιάρθρωσης μέχρι τέλους.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε το σύνολο υπηρεσιών εντός της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη προκειμένου να οδηγηθεί στο βέλτιστο αποτέλεσμα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Περίπτωση 1

Ξενοδοχειακός – Κατασκευαστικός Κλάδος: Εταιρεία με τραπεζικές οφειλές από διαφορετικά τραπεζικά ιδρύματα και δικαστική διεκδίκηση της απαίτησης μίας εξ΄ αυτών. Άμεση σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου το οποίο περιλάμβανε αναδιάρθρωση του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού με όρους και προϋποθέσεις προσαρμοσμένους στην πορεία του κύκλου εργασιών. Στόχος η ανάκληση των δικαστικών μέτρων και η παύση των πλειστηριασμών.

Περίπτωση 2

Όμιλος εταιρειών στον κατασκευαστικό τομέα υπερχρεωμένος με ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την αίτηση αναδιάρθρωσης αυτών στα τραπεζικά ιδρύματα σε βιώσιμα επίπεδα και την παράλληλη χορήγηση αναγκαίου Κεφαλαίου Κίνησης.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ;

Οποιαδήποτε εταιρία, ατομική επιχείρηση ή υπερχρεωμένο νοικοκυριό με τραπεζικά δάνεια σε καθυστέρηση.

Όλους τους οφειλέτες, ενεργές εταιρείες ή κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους τραπεζικών οφειλών του.

Όλους τους οφειλέτες που επιθυμούν να δουν την επόμενη μέρα με περισσότερη αισιοδοξία βάσει βιώσιμων λύσεων και με την ικανοποίηση του «δύναμαι να ανταπεξέλθω».

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.