Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα – ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Επιπλέον 5 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας που επλήγησαν από τον COVID-19, με στόχο τη στήριξη της Ρευστότητας.

ΣΤΟΧΟΣ

Η δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας  που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  και στους ΚΑΔ (κύριο ή με τα μεγαλύτερα έσοδα) σύμφωνα με το αναμενόμενο Παράρτημα της πρόσκλησης.

Μορφή ενίσχυσης

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης που έγιναν το 2019 και έως του ποσού των 1.800,00€ όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο Ε3 της επιχείρησης, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.000,00 € και μέγιστο τα 1.800,00€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α΄ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)
 • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%. Ενώ δεν είναι δυνατή η συμμετοχή όταν το άθροισμα των ποσών αυτών είναι κάτω από 2.000 ευρώ.

 • Σε περίπτωση που το άθροισμα των εξόδων είναι μικρότερο των 10.000 € και μεγαλύτερο των 3.600,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 1.800,00€,
 • σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο ή ίσο των 3.600,00€ και μεγαλύτερο ή ίσο των 2.000,00 € η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση προκύπτει από το άθροισμα των εξόδων πολλαπλασιαζόμενο με 50%

Οι υποβολλές αρχίζουν στις 27 /1/2021 και λήγει στις 03/03/2021    (ώρα 15.00)

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 ενώ αναμένεται να υπάρξει και ρήτρα διατήρησης των θέσεων απασχόλησης για τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν

Η Business Support Services, έχοντας  πολυετή εμπειρία στα συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα αναλαμβάνει :

 • Τη στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση της πιο συμφέρουσας επενδυτικής πρότασης
 • Tην προετοιμασία του φακέλου υποβολής
 • Την παρακολούθηση κατά την διάρκεια αξιολόγησης και την ενημέρωση επί του αποτελέσματος
 • Την Υποστήριξη καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης

Με την BSS στη διαδικασία υποβολής προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση με την κάλυψη των αναγκών υποβολής, χρηματοδότησης, λογιστικής αποτύπωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Εγκρισιμότητα 97%
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές και φορείς
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ταχύτητα
 • Ευελιξία
 • Αποτελεσματικότητα

Μαζί στο μέλλον, μαζί στην ανάπτυξη σας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.