Σκέψεις για την αναγκαιότητα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου