Με θέμα την Κωδικοποίηση Καθεστώτων Επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 και εισηγητή τον Ευστάθιο Λιακόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων και Ιδρυτή της  Business Support Services, η Pro Seminars, πραγματοποιεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17.00-21.00 Webinar μέσω του Zoom.

 

Λεπτομέρειες του Σεμιναρίου:

Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης

Δικαιούχοι των ενισχύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες, υπό σύσταση, υπό συγχώνευση) που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ), Ατομικής Επιχείρησης).
Επίσης είναι επιλέξιμες είναι και οι εξής μορφές: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν οπωσδήποτε σε ένα από τα παρακάτω:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας (πιστοποιείται από επίσημα στοιχεία)
 • Διαφοροποίηση παραγωγής μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί πριν
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας (για μεγάλες επιχειρήσεις).
 • Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού από επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η αγορά γίνεται από επενδυτή που δε συσχετίζεται με τον πωλητή

Για να ενταχθεί μια εταιρεία είναι απαραίτητο να μην έχει ξεκινήσει εκ των προτέρων το επιδοτούμενο έργο (αγορά μηχανημάτων, πληρωμή προκαταβολών κτλ), πριν την υποβολή της Αίτησης.
Επίσης, δεν εντάσσονται προβληματικές επιχειρήσεις, καθώς και όσες έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στον τόπο επένδυσης όπου θα λάβει χώρα το επιχορηγούμενο έργο τα τελευταία 2 έτη.

Νέες Προσθήκες στον Αναπτυξιακό Νόμο

Με τα δύο Νέα Καθεστώτα που προκηρύχθηκαν, εντάσσονται νέες δραστηριότητες όπως:

 • Χονδρικό Εμπόριο Πετρελαίου, Υγραερίου κτλ
 • Υπηρεσίες Χώρων Στάθμευσης
 • Υπηρεσίες γηπέδων (πχ 5χ5)
 • Υπηρεσίες Κολυμβητηρίου/ πισίνας
 • Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ κτλ.

Επίσης στον πρωτογενή τομέα (γεωργική/ κτηνοτροφική παραγωγή) οι επενδύσεις θα μπορούν πλέον να υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.

Προϋπολογισμός Δράσεων

Τα κονδύλια που έχουν προϋπολογιστεί για τις παραπάνω δράσεις ανέρχονται σε 500 εκατ. ευρώ, πλέον τυχόν αδιάθετων ποσών από τις προηγούμενες δράσεις.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Γενικής Επιχειρηματικότητας (350 εκ ευρώ) κατανέμεται ως εξής: 140 εκατ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτήσεις του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 210 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές απαλλαγές.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Επιχειρηματικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (150 εκ ευρώ) kατανέμεται ως εξής: 140 εκατ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτήσεις του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, και τα 10 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές απαλλαγές.

Κόστος Σεμιναρίου

30€/ συμμετοχή

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Zoom.

Διαδικασία Εγγραφής

Η εγγραφή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον μας στείλετε:

 • Συμπληρωμένη τη δήλωση συμμετοχής &
 • Το Παραστατικό κατάθεσης του ποσού στο e-mail: info@proseminars.eu

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Δικαιούχος: Β.ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική: 211/440408-43 | IBAN GR15 0110 2110 0000 2114 4040 843

Eurobank: 0026 0297 16 0200429152 | ΙBAN GR810 2602 9700 0016 0200 429152
Alpha: 713002002000951 | IBAN GR57 0140 7130 7130 0200 2000 951
Πειραιώς: 5284 063 403 829 | IBAN GR75 0172 2840 005284063403829

Μετά την εγγραφή σας θα σας σταλεί το link με το οποίο θα συνδεθείτε στο σεμινάριο την ημέρα & ώρα διεξαγωγής.

Mετά το σεμινάριο θα λάβετε και το τιμολόγιο ή απλή απόδειξη παροχής υπηρεσιών στα στοιχεία που θα δηλώσετε, επίσης το υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και βεβαίωση Παρακολούθησης.

 

Δήλωση Συμμετοχής

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.