Σε ποιες περιπτώσεις προκρίνεται η λύση των 120 δόσεων και σε ποιες περιπτώσεις οι 240 δόσεις

Μια από τις συνέπειες της κρίσεως είναι η σώρευση νέων χρεών. Συγκεκριμένα χρέη ύψους περίπου 1,5 δισ. έχουν μετατεθεί για τον Απρίλιο, ενώ φόροι περίπου 4 δισ. έχουν μείνει απλήρωτοι από την αρχή του έτους.

Όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι οφειλές θα είναι πολύ δύσκολο να εξοφληθούν σε 12 ή 24 δόσεις και υπάρχει ο κίνδυνος νέας ασφυξίας για τις επιχειρήσεις ή τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Είναι λοιπόν κοινός τόπος ότι θα προκύψει νέα ρύθμιση για την εξόφληση χρεών έως και 120 δόσεις. Η ρύθμιση θα ονομάζεται «ειδικού σκοπού» και όπως φαίνεται δε θα αφορά μόνο τα χρέη της περιόδου του κορονοϊού, αλλά το σύνολο των οφειλών. Θα είναι μια νέα ευκαιρία για νέο ξεκίνημα.

Η λογική είναι:

  • Δυνατότητα για δόσεις € 50 ή € 100/ μήνα.
  • Άτοκα για ρύθμιση μέχρι 12 δόσεις
  • Επιτόκιο 2,5% για ρύθμιση 24 δόσεων
  • Αύξηση επιτοκίου ανάλογα με την διάρκεια των δόσεων

Η διαδικασία αυτή, μαζί με τη διαδικασία ρύθμισης μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με τον 4738/2020, που δίνει την δυνατότητα για ρύθμιση μέχρι και 240 δόσεων με διαγραφές, είναι σημαντικά εργαλεία στα χέρια των επιχειρήσεων.

Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα: Να ρυθμίσω στις 120 δόσεις ή να επιδιώξω την ρύθμιση των 240 δόσεων.

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει να κάνει με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι όφειλες είναι αποκλειστικά, προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, προέκυψαν κυρίως την περίοδο της πανδημίας και είναι ελεγχόμενες ως ποσοστό επι των πωλήσεων(< 8%), η νέα ρύθμιση μέχρι 120 δόσεις είναι αρκετή για να δώσει γρήγορα και ασφαλώς αποτελέσματα.

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν μεγάλες όφειλες στο ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία (>8% επι των πωλήσεων), τα ποσά είναι πολύ μεγάλα και δεν προέκυψαν μόνο από την επίπτωση της πανδημίας, ενώ έχουμε και άλλες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύματα ή/και προμηθευτές η ρύθμιση του συνόλου των οφειλών μέσα από το νέο πλαίσιο του νόμου, είναι πιο ασφαλής λύση για την βιωσιμότητα.

Επίσης ο νέος νόμος βρίσκει σημαντικότερη εφαρμογή όπου είναι απαραίτητη η μείωση του συνόλου των οφειλών επηρεάζοντας και το κεφάλαιο. Σίγουρα η διαδικασία του νέου νόμου είναι μια νέα διαδικασία, με μεγαλύτερες απαιτήσεις ως προς την εφαρμογή της αλλά με τον σωστό σύμβουλο μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.