Γράφει η Μυρτώ Σακελλαροπούλου, Financial Consultant & Analyst, MSc in CIS, MBA.

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 39 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016  (ΓΚΠΔ) ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) έχει ως καθήκοντα να:

α) ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό σχετικά με την προστασία δεδομένων,

β) παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, με άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων,

γ) παρέχει συμβουλές όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της,

δ) συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,

ε) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την Αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Πρόκειται για μια θέση με ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού εμπεριέχει τεχνογνωσία, γνώση εμπειρία και είναι εκείνος ο συνδετικός κρίκος που θα παίξει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην συμμόρφωση και στην αποφυγή προστίμων στο μέλλον.

Είναι ο άνθρωπος μας έναντι της αρχής προστασίας δεδομένων, μιας αρχής ανάλογης βαρύτητας με την εφορία σε ανάλογες περιπτώσεις.

Δυστυχώς οι επιχειρήσεις δείχνουν ακόμη να μην κατανοούν την σημασία αυτού του ρόλου και είτε δεν ορίζουν καν τέτοιο αρμόδιο, είτε ορίζουν αναρμόδια άτομα είτε υπό-τιμολογούν τις υπηρεσίες του.

Αυτό θα πρέπει να μεταβληθεί το συντομότερο ώστε να υπάρξει η κατάλληλη υποστήριξη και σε αυτόν τον τομέα.

Η BSS, προσφέρει για τους πελάτες της την υπηρεσία αυτή.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.