Τα νέα δάνεια που αναμένονται, δεν θα είναι αυτοματοποιημένα προϊόντα προς όλους. Πρόκειται για διαχείριση κινδύνου, έχουν να κάνουν με την πιστοληπτική αξιολόγηση κάθε μονάδας και θα αξιολογούνται από τα εγκριτικά κλιμάκια των τραπεζών.

 

Ποια μεθοδολογία θα ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύματα;

 

Εκτιμούμε ότι θα βασίζονται στη λογική: Πιστοληπτική αξιολόγηση επιχείρησης + διερεύνηση αναγκών + μέτρα που έλαβε η κάθε μονάδα ώστε να ελαχιστοποιήσει την άμεση ανάγκη κεφαλαίων.

 

Επομένως αν θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα να είμαστε μέσα στους «προνομιούχους», που θα έχουν πρόσβαση στα νέα κεφάλαια, πρέπει να εργαστούμε μεθοδικά προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Το αίτημα μας πρέπει να περιλαμβάνει:

 

Αν είμαστε στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, αποτύπωση ταμειακών ροών μετά την επίδραση της κρίσης.

 

Αναφορά στην κάλυψη μέρους του κενού ρευστότητας, με χρήση των μέτρων που ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά και των διοικητικών πρωτοβουλιών κάθε επιχείρησης και αποτύπωση εκείνου του μέρους που δεν δύναται να καλυφθεί από τα μέτρα.

 

Αυτό το μέρος μπορούμε να αιτηθούμε από τα πιστωτικά ιδρύματα να καλυφθεί μέσω των προϊόντων χρηματοδότησης που θα ανακοινωθούν.

 

Αν δεν είμαστε στις επιχειρήσεις που κατά το κράτος έχουν πληγεί, πρέπει να παρουσιάσουμε για ποιο λόγο έχουμε θέματα άμεσης ταμειακής ρευστότητας, να παράσχουμε ανάλυση των ταμειακών ροών μετά την επίδραση του ιού και να αποτυπώσουμε τα μέτρα που έλαβε η ίδια η μονάδα στην κατεύθυνση μείωσης των άμεσων ταμειακών αναγκών.

 

Επομένως και ευλόγως είτε είμαστε στις τυπικώς πληττόμενες είτε όχι, πρώτα θα αξιολογείται η εσωτερική διαχείριση της κρίσεως και τα αντανακλαστικά της διοικητικής ομάδας κάθε εταιρείας, προτού απευθυνθούν για λήψη κεφαλαίων.

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις και μόνο τα πιστωτικά ιδρύματα θα αξιολογήσουν το εύλογο του αιτήματος και την βιωσιμότητα της κάθε μονάδας μετά τα νέα δεδομένα. Επομένως σημαντικό είναι να συνάγεται ότι υπάρχει μια έκτακτη εύλογη ανάγκη, που δεν ανατρέπει την συνολική βιωσιμότητα της επιχείρησης και να αποδεικνύεται ικανότητα επιστροφής αυτών των κεφαλαίων στο ορατό μέλλον, με την αποκατάσταση της ισορροπίας στη αγορά.

 

Η πιστοληπτική αξιολόγηση κάθε επιχείρησης, αποτελεί εδώ και αρκετά έτη και σίγουρα για το παρόν και το μέλλον κρίσιμο παράγοντα που πρέπει η χρηματοοικονομική διοίκηση κάθε επιχείρησης να δώσει μεγάλη βαρύτητα.

 

Εμείς στην BSS, έχουμε διαμορφώσει ήδη μοντέλο αποτύπωσης και αξιολόγησης για πελάτες που θα επιθυμούσαν να μεγιστοποιήσουν την πιθανότητα λήψης κεφαλαίων.

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.