Πρόγραμμα ενίσχυσης παραγωγικών επενδύσεων στην Υδατοκαλλιέργεια

Στα 10 εκατ. ευρώ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,  το οποίο θα διατεθεί σε δράσεις για την αλιεία και συγκεκριμένα για την παραγωγή στην Υδατοκαλλιέργεια, σε όλη την Ελλάδα.

Μέτρο 3.2.2 :

 • Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
 • Διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.
 • Εκσυγχρονισμός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
 • Βελτίωση και εκσυγχρονισμός σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές.
 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
 • Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.
 • Διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Μέτρο 4.2.4 – Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

 • Επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους:

 • Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.
 • Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.
 • Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.

Περίοδος υποβολής

από 2/8/2021 έως 15/10/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Αναλυτικά:

 • Μέτρο 3.2.2: 9.800.000€
 • Μέτρο 4.2.4:    200.000€

Με την BSS στη διαδικασία υποβολής προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ, έχετε σύμμαχο την:

 • Ολιστική προσέγγιση με την κάλυψη των αναγκών υποβολής, χρηματοδότησης, λογιστικής αποτύπωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Εγκρισιμότητα 97%
 • Τεχνογνωσία
 • Εμπειρία
 • Άριστη συνεργασία με πιστωτές και φορείς
 • Συνεργασία με τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ταχύτητα
 • Ευελιξία
 • Αποτελεσματικότητα

Μαζί απολαμβάνουμε ένα νέο και υγιές επιχειρησιακό ξεκίνημα

 

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν εξειδικευμένο Σύμβολό της BSS για την έγκαιρη υποβολή της αίτησης.

 

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.