Στις 30 Απριλίου παύει η προστασία της πρώτης κατοικίας και ξεκινούν οι πλειστηριασμοί!

Ο νόμος 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη») εισήγαγε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το θεσμό της πτώχευσης του καταναλωτή και αποτέλεσε ένα θεμελιώδες εργαλείο της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης, ωστόσο από 1/5/2020 και με τις τροποποιήσεις που προβλέπονται στα πλαίσια της συντόμευσης των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, η προστασία της πρώτης κατοικίας θα εξαρτάται αποκλειστικά από τον νέο Πτωχευτικό κώδικα, με άμεση συνέπεια τη παύση κάθε είδους δικαστικής προστασίας για την πρώτη κατοικία.

Επίσης στο νέο πλαίσιο που θα ισχύσει από 1/5/2020 δεν θα υπάγονται:

 

 1. Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες.
 2. Επιχειρήσεις επενδύσεων.
 3. Χρηματοοικονομικά ιδρύματα.
 4. Δημόσιοι φορείς.
 5. Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επιχειρηματίες.

 

Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε σε αυτές τις αλλαγές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να απαλλάξει τους τίμιους αφερέγγυους επιχειρηματίες από τα χρέη τους και να βάλει τέλος στον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας, αποφάσισε να προχωρήσει στη συντόμευση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, προσαρμόζοντας και ενοποιώντας τα σημερινά εργαλεία, το περιεχόμενο των οποίων (όπως το γνωρίζουμε σήμερα) θα πάψει να ισχύει στα τέλη Απριλίου.

Σύμφωνα με την οδηγία, «…δεν νοείται διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων αν ο επιχειρηματίας πρέπει να προσέλθει σε διαφορετικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των χρεών του ως καταναλωτής, με διαφορετικούς όρους», για το λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε από τα κράτη μέλη να αρχίσουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις για την απαλλαγή από τα χρέη και για τα δάνεια, αντιμετωπίζοντας τους τίμιους αφερέγγυους επιχειρηματίες και ως καταναλωτές.

Μάλιστα μέσα στην οδηγία αναφέρεται ρητώς ότι θα πρέπει τα χρέη συνολικά να αντιμετωπίζονται σε μια ενιαία διαδικασία και για τους σκοπούς της πλήρους απαλλαγής από τα χρέη.

Ο χρόνος τώρα είναι περιορισμένος, απαιτείται η άμεση οργάνωση γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία για πολλούς οφειλέτες να ωφεληθούν από τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών με τους νόμους που ισχύουν σήμερα.

Η Business Support Services (BSS) αποτελεί έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο σε θέματα αναδιάρθρωσης οφειλών, καθώς έχει:

 • Εμπειρία από το 2006 στο αντικείμενο.
 • Το μεγαλύτερο αριθμό αναδιαρθρώσεων στον εξωδικαστικό.
 • Χρηματοδοτήσεις προς διαχείριση άνω των 1,5 δις ετησίως.
 • Λογιστικό – νομικό τμήμα και συνεργασία με λογιστές.
 • Έτοιμες διαδικασίες αναδιάρθρωσης.
 • Άνω των 1.000 μελετών βιωσιμότητας απαραίτητο εργαλείο αναδιάρθρωσης.
 • Άριστη σχέση με τους φορείς – Τράπεζες – Υπουργείο – Επιχειρηματικό κόσμο.
 • Συνεργασίες με εταιρείες ορκωτών και λογιστές.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  Εγγραφείτε στο Newsletter μας   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.