Από την 1.8.2020 ισχύει ένα νέο πρόγραμμα για όλους τους δανειολήπτες με υποθήκη στην 1η κατοικία, οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού. Το πρόγραμμα αυτό θεσπίστηκε με τον Νόμο 4714/2020 και αφορά στην κρατική επιδότηση των δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορονοϊό. Η επιδότηση δύναται να φτάσει έως και 90% της μηνιαίας δόσης του δανείου. Εφόσον ο δανειολήπτης πληρώνει το μερίδιο του στη δόση του δανείου, τότε προστατεύεται η 1η κατοικία του από πλειστηριασμό.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

  • Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός παρουσίασε μείωση
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων τα έσοδα παρουσίασαν μείωση
  • Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση
  • Φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα
  • Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή/και έχουν λάβει ενίσχυση
  • Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής και έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας.
  • Να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία τους
  • Να τηρούνται τα κριτήρια όπως παρουσιάζονται παρακάτω

Τι ισχύει για την επιδότηση

α) Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δανειοληπτών είναι τα εξής:

ΚριτήριοΤρέχων πρόγραμμαν. 4605/2019
Αξία Α κατοικίας< 300.000< 250.000
Υπόλοιπο δανείου< 300.000< 130.000
Οικογενειακό εισόδημα< 57.000< 36.000
Καταθέσεις< 40.000< 15.000
Συνολική ακίνητη περιουσία< 600.000< 280.000

Περιγραφή επιδότησης

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
1Ο ΤΡΙΜΗΝΟ90%
2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ80%
3Ο ΤΡΙΜΗΝΟ70%
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ600 ΕΥΡΩ

β) Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δανειοληπτών είναι τα εξής:

ΚριτήριοΤρέχων πρόγραμμαν. 4605/2019
Αξία Α κατοικίας< 250.000< 250.000
Υπόλοιπο δανείου< 250.000< 130.000
Οικογενειακό εισόδημα< 45.000< 36.000
Καταθέσεις< 25.000< 15.000
Συνολική ακίνητη περιουσία< 500.000< 280.000

Περιγραφή επιδότησης

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
1Ο ΤΡΙΜΗΝΟ80%
2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ70%
3Ο ΤΡΙΜΗΝΟ60%
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΗΝΑΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ500 ΕΥΡΩ

 γ) Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό:

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δανειοληπτών είναι τα εξής:

ΚριτήριοΤρέχων πρόγραμμα
Αξία Α κατοικίας< 200.000
Υπόλοιπο δανείου< 130.000
Οικογενειακό εισόδημα< 36.000
Καταθέσεις< 15.000
Συνολική ακίνητη περιουσία< 280.000

Περιγραφή επιδότησης

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
1Ο ΤΡΙΜΗΝΟ60%
2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ50%
3Ο ΤΡΙΜΗΝΟ30%
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ300 ΕΥΡΩ

 Σημείωση : Ο δανειολήπτης αποπληρώνει το υπόλοιπο ποσό της δόσης. Μετά τη λήξη της επιδότησης, θα πρέπει να γίνεται κανονικά η αποπληρωμή όλης της δόσης, για χρονικό διάστημα 6-18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα πρέπει να γίνει επιστροφή της επιδότησης.

Δικαιολογητικά δεν απαιτούνται. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ΕΙΔΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά που βαρύνουν την 1η κατοικία.

Δεν επιδοτούνται τα δάνεια που λήφθηκαν με Κρατική εγγύηση (π.χ. πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα κ.λπ.) ή που ήδη επιδοτούνται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας – ΟΕΚ, Ν. 4605/2019) προς αποφυγή διπλής ενίσχυσης, κάτι που απαγορεύεται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Τι ισχύει για τους εγγυητές και συνοφειλέτες δανείου

Μπορεί να υποβάλει αίτηση και ο συνοφειλέτης ή εγγυητής δανείου, ακόμη και χωρίς την υποβολή αίτησης από τον πρωτο-οφειλέτη (π.χ. σε περίπτωση διαζευγμένων). Σε αυτή την περίπτωση, ο συνοφειλέτης ή εγγυητής θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Νόμου. Σε περίπτωση που υπάρχουν εγγυητές ή συνοφειλέτες ή συνιδιοκτήτες, που δεν συνεργάζονται, τότε ο πρωτο-οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει ολόκληρο το χρέος από μόνος του, εφόσον το επιθυμεί.

Περιπτώσεις προηγούμενης έγκρισης αναστολής πληρωμών από την τράπεζα.

⦁ είτε διακοπή της αναστολής πληρωμών και έναρξη πληρωμής και ταυτόχρονα λήψη Κρατικής επιδότησης

⦁ είτε αναμονή της λήξης της αναστολής πληρωμών και μετά έναρξη πληρωμών και ταυτόχρονα λήψη της Κρατικής επιδότηση.

Σημείωση: η Κρατική επιδότηση δεν δύναται να δοθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών μετά τις 31.12.2020. Συνεπώς η αναστολή πληρωμών αντίστοιχα δεν δύναται να εκτείνεται μετά τις 31.12.2020.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος    Εγγραφείτε στο Newsletter μας      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.