Παράταση του εξωδικαστικού μηχανισμού – Η τελευταία ευκαιρία